Floating Contact Form Portlet

Agregátor obsahu

První v logistice: Net Zero Carbon program společnosti Kuehne+Nagel

Jsme odhodláni nabízet udržitelná a k životnímu prostředí šetrná řešení dodavatelských řetězců. Jako průkopníci v tomto odvětví jsme si stanovili dva důležité cíle: Zaprvé, budeme od roku 2020 kompenzovat přímé emise CO2, kterým se není možno vyhnout. Zadruhé jsme se rozhodli proaktivně řešit uhlíkovou stopu přepravních služeb poskytovaných našimi dodavateli - leteckými společnostmi, rejdaři a dopravními společnostmi - do konce roku 2030.

My jako společnost a všichni naši kolegové nyní jednáme v souladu s naším programem Net Zero Carbon, abychom bojovali proti emisím CO2.

Dr. Detlef Trefzger, generální ředitel Kuehne+Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

Péče o budoucnost naší planety je klíčovým tématem, kterým se dnes musíme zabývat, abychom zajistili životaschopnou budoucnost pro zítřek.

Okyselování oceánů a globální oteplování dramaticky ovlivňují naše přírodní ekosystémy a ohrožují život na naší planetě; tuto skutečnost potřebujeme a chceme změnit. Víme, že logistický průmysl celosvětově přispívá zhruba 8 % emisí CO2. Jako vedoucí představitelé tohoto průmyslového odvětví jsme odhodláni snížit svůj příspěvek k tomuto procentnímu podílu prostřednictvím našeho programu Net Zero Carbon.

Naše klíčové cíle pro dosažení neutralizace CO2:

  • Udržovat efektivní řízení emisí uhlíku v rámci všech operací

  • Poskytovat našim zákazníkům řešení šetrná k životnímu prostředí

  • Zajistit logistické služby na základě environmentálních kritérií

Naše cíle pro udržitelnost

Zabýváme se snižováním CO2 ve všech našich dopravních a logistických službách po celém světě. K dosažení našeho záměru máme dva hlavní cíle:

  1. Být plně uhlíkově neutrální v naší přímé sféře vlivu od roku 2020 (oblasti 1 a 2 protokolu GHG o skleníkových plynech)

  2. Do konce roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality pro stopu našich dodavatelů a zákazníků (oblast 3 protokolu o skleníkových plynech)

Kromě naší vlastní neutrality CO2 chceme našim zákazníkům nabídnout řešení pro snížení emisí CO2 v jejich dodavatelských řetězcích pomocí velkých dat a prediktivní analýzy, jakož i digitální platformy na podporu výběru udržitelnějších dopravních tras a způsobů dopravy.

 

Na podporu snížení emisí CO2 v dopravě jsme členy iniciativ:

Partnerství pro udržitelnou budoucnost

 

Společně s týmem závodních jachet Malizia usilujeme o udržitelnou budoucnost, která přispívá ke zdraví oceánů snižováním celosvětových emisí CO2. Jelikož tým Malizia měří CO2 v oceánu, zatímco závodí, byla plachetnice pokřtěna „seaexplorer“ - stejně jako naše platforma pro námořní nákladní dopravu, která ukazuje emise CO2 z různých tras. Zjistěte více o našem partnerství.

Jak dosáhneme svých cílů v oblasti udržitelnosti?

Naše cesta k neutralitě CO2 zahrnuje viditelnost, snížení a kompenzaci.

VIDITELNOST: Zelenější výběr vyžaduje větší povědomí o naší uhlíkové stopě v každém kroku dodavatelského řetězce. Naše digitální platformy umožňují našim zákazníkům optimalizovat trasy a vybírat služby s nejnižšími emisemi CO2 pro snížení dopadu na životní prostředí. Získejte více informací o našem kalkulátoru emisí oxidu uhličitého nebo naší platformě seaexplorer.

SNÍŽENÍ: Náš závazek ke snížení emisí CO2 začíná školicími programy pro udržení a rozšíření environmentálního povědomí našich týmů. Pokračuje zaváděním obnovitelné energie, snižováním počtu pracovních cest a nakládáním s odpady.

KOMPENZACE Svou stopu snižujeme investováním do certifikovaných projektů na ochranu přírody, které usilují o dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG). Kompenzace uhlíku je uznávaný mechanismus, který umožňuje vyrovnání emisí CO2 z přepravy, jimž se nelze vyhnout. Tento mechanismus je k dispozici i našim zákazníkům.

Zjistěte více o kompenzaci a projektech na ochranu přírody, do kterých investujeme. Nejnovější tiskové zprávy k programu Net Zero Carbon najdete v naší redakci.