Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Incoterms 2020 – mezinárodní obchodní předpisy

Zkušenosti a odborné znalosti, které vám pomohou orientovat se v pravidlech pro prodej zboží po celém světě.

Nákup a prodej zboží v mezinárodním obchodním systému může být často komplikovaný, protože je třeba určit odpovědnosti, náklady a rizika pro všechny strany.

S cílem pomoci vám při dovozu a vývozu zavedla Mezinárodní obchodní komora (ICC) mezinárodní obchodní podmínky (Incoterms®), které se používají jako základní celosvětové obchodní podmínky pro prodej zboží. Ať už provádíte nákupní objednávku, balení a označování zásilky, nebo připravujete osvědčení o původu zboží, tyto předpisy se staly součástí našeho každodenního obchodního jazyka a jsou zde, aby vás vedly.

Od prvního zveřejnění pravidel v roce 1936 je ICC udržuje a rozvíjí. S cílem pomoci při přípravě podniků na příští století celosvětového obchodu, vstoupilo v platnost nejnovější vydání Incoterms 2020 dne 1. ledna 2020 a mělo by se na ně nadále odkazovat do budoucna.

Pravidla Incoterms® zahrnují řadu třípísmenných obchodních termínů, které mají všechny velmi přesný význam pro prodej zboží po celém světě. 

Stáhněte si oficiální leták Incoterms zde. 

 

Pravidla pro jakýkoliv druh nebo druhy přepravy:

EXW – Ze závodu (sjednané místo dodání)

EXW se často používá při počáteční nabídce na prodej zboží bez zahrnutí jakýchkoliv nákladů, znamená, že prodávající dává zboží k dispozici ve svých prostorách nebo na jiném určeném místě (dílna, továrna, sklad atd.). Prodávající nemusí zboží nakládat na žádné sběrné vozidlo ani nemusí zboží celně odbavovat pro vývoz.

FCA – vyplaceně dopravci (sjednané místo dodání )

FCA může mít dva různé významy, každý s různou mírou rizika a nákladů pro kupujícího a prodávajícího. FCA (a) se používá v případě, že prodávající dodává zboží celně odbavené na vývoz na určené místo, které je jeho vlastním prostorem. FCA (b) se používá v případě, že prodávající dodává zboží celně odbavené na vývoz na určené místo, které není v jeho prostorech. V obou případech může být zboží dodáno dopravci určenému kupujícím, nebo jiné straně určené kupujícím.

CPT – přeprava placena do (sjednané místo určení)

V rámci CPT platí prodávající přepravu zboží do uvedeného místa určení. 

CIP – přeprava a pojištění placeny do (sjednané místo určení)

Podobně jako u CPT, s tím rozdílem, že prodávající musí zajistit minimální pojištění zboží během přepravy. 

DAP – Dodáno v místě (sjednané místo určení)

Zboží je považováno za dodané prodejcem v okamžiku, kdy je k dispozici kupujícímu při příjezdu dopravního prostředku a připraveno k vykládce v uvedeném místě určení. V souladu s podmínkami DAP musí prodejce řídit veškerá rizika spojená s dodávkou zboží.

DPU – Dodáno a vyloženo v místě (sjednané místo určení)

Tento Incoterm vyžaduje, aby prodávající dodal zboží na určené místo a vyložil je. Prodávající hradí veškeré náklady na dopravu (vývozní poplatky, přepravu, vykládku od hlavního dopravce v cílovém přístavu a poplatky v cílovém přístavu) a nese veškerá rizika až do příjezdu na místo určení.

DDP – Dodáno, clo placeno (sjednané místo určení)

Prodávající je odpovědný za dodání zboží na určené místo v zemi kupujícího a hradí veškeré náklady na dodání zboží na místo určení, včetně dovozních cel a daní. Prodávající není odpovědný za vykládku.

 

Pravidla pro námořní a vnitrozemskou lodní přepravu:

FAS – vyplaceně k boku lodi (smluvní přístav nakládky)

Prodávající provedl dodávku, když je zboží umístěno vedle plavidla (např. na přístavišti nebo na člunu), které uvede kupující v určeném přístavu nakládky. Riziko ztráty nebo poškození zboží se přenáší, když se zboží nachází vedle lodi, a kupující od tohoto okamžiku přebírá odpovědnost za veškeré náklady.

FOB – vyplaceně na palubu (smluvní přístav nakládky)

Prodávající dodává zboží na palubu plavidla jmenovaného kupujícím v určeném přístavu nakládky nebo obstarává zboží, které již bylo takto dodáno. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází v okamžiku, kdy je zboží na palubě plavidla, a kupující od tohoto okamžiku přebírá odpovědnost za veškeré náklady.

CFR – náklady a dopravné (smluvní přístav vykládky a přístav určení)

Prodávající dodává zboží na palubu plavidla. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází, když je zboží na palubě plavidla. Prodávající musí uzavřít smlouvu a uhradit náklady a přepravné nezbytné pro přepravu zboží do uvedeného přístavu určení.

CIF – náklady, pojištění a dopravné (smluvní přístav vykládky a přístav určení)

Totéž jako CFR, s tím, že prodávající musí rovněž zajistit kupujícímu minimální pojistné krytí proti riziku ztráty nebo poškození zboží během přepravy.

 

Rozdíly mezi Incoterms® 2010 a 2020:

  • Doložka Incoterms® FCA (vyplaceně dopravci) nyní poskytuje kupujícímu možnost dát dopravci pokyn k vystavení námořního konosamentu prodávajícímu poté, co bylo zboží naloženo na plavidlo.
  • Náklady se nyní uvádějí centralizovaně v části A9/B9 každé doložky Incoterms®
  • Doložka CIP (přeprava a pojistné placeny do) nyní vyžaduje alespoň pojištění s minimálním krytím podle klauzule Institute Cargo Clause (A) (krytí všech rizik, pokud se subjekty nedohodnou jinak).
  • Doložka CIF (náklady, pojištění a přepravné) vyžaduje alespoň pojištění s minimálním krytím podle klauzule Institute Cargo Clause (C) (krytí vyjmenovaných rizik, pokud se subjekty nedohodnou jinak).
  • Doložky Incoterms® Vyplaceně dopravci (FCA), S dodáním do určitého místa (DAP), S dodáním do místa vykládky  (DPU) a S dodáním clo placeno (DDP) nyní zohledňují, že zboží může být přepravováno bez zapojení třetího přepravce, jmenovitě použitím vlastních dopravních prostředků. 
  • Doložka S dodáním do terminálu (DAT) se změnila na položku S dodáním do místa vykládky (DPU), aby bylo jasné, že cílovým místem může být jakékoli místo a ne jen "teminál".  
  • Incoterms® 2020 nyní explicitně přesouvají zodpovědnost za bezpečnostní požadavky a související náklady na prodávajícího. 

 

Užitečné informace  

Incoterms® nepředstavují úplnou kupní smlouvu, ale stávají se její součástí. Pro jejich použití používejte tuto strukturu: 

„[Zvolené pravidlo Incoterms®] [Uvedený přístav, místo nebo bod] Incoterms® 2020“ 

Příklad: „CIF Shanghai Incoterms® 2020“ nebo „DAP 10 Downing Street, Londýn, Velká Británie, Incoterms® 2020“ 

Není-li v Incoterms® uveden rok, platí následující:
 Do 31. prosince 2019 platí Incoterms® 2010.
 Od 1. ledna 2020 platí Incoterms® 2020. 

Je-li uveden jiný rok, např. Incoterms® 1980, platí příslušné podmínky.  

Bližší informace jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách ICC: https://iccwbo.org.