Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Celní odbavení a zprostředkování

Usnadněte si celní odbavení a urychlete přechody přes hranice.

Se sílícími obchodními bariérami a rostoucími požadavky na dodržování celních předpisů se řízení dodavatelského řetězce stává složitějším. Našich více než 1 000 specializovaných odborníků má řešení, která jsou šitá na míru vašemu toku zboží.

Kdykoliv potřebujete celní expertizu, máme správné lidi, licence i povolení ke včasnému proclení vašich zásilek. Bez ohledu na objem, oblast nebo rozsah může naše globální síť odborníků plnit závazky v jakémkoliv regionu, ve kterém podnikáte.

Vyberte si z našich služeb s přidanou hodnotou, abyste si udrželi svou výhodu rychlosti přístupu na trh.

Provozní celní odbavení: Ať už zboží dovážíte, nebo vyvážíte, poskytneme vám širokou škálu služeb, které vyhovují vašemu dodavatelskému řetězci. Připravíme a zpracujeme vám celní prohlášení, spočítáme cla a zorganizujeme kontroly. Kuehne+Nagel pro vaše potřeby zajistí skladování ve svém celním skladu, a poradí s uvolněním v režimu aktivního a pasivního zušlechťovacího styku (AZS/PZS).

Řízení obchodování: Když chcete snížit rizika a řídit náklady na přeshraniční transakce, naši odborníci vám pomohou.  Získejte náhled do dohod o volném obchodu, mezinárodních údajů o tarifech a režimů navracení cla. Uvolněte skrytý potenciál úspor na clu s našimi kontrolami a výsledkovými kartami kvality celních služeb.

Dodržování celních předpisů: Náš tým uplatňuje důsledný přístup k vysokým regulačním požadavkům. Vyhodnocujeme váš dodavatelský řetězec, provádíme audity po dovozu a vyvíjíme proaktivní procesy, které zabraňují penále a pokutám. 

Digitalizace: Pomůžeme vám při digitalizaci vašich celních postupů. Jednotný portál Single Windows Customs Portal je automatizovaným centrálním vstupním místem pro všechna vaše regionální celní odbavení. Ovládací panel a řešení pro podávání zpráv vám umožňují úplnou viditelnost údajů, abyste mohli přijímat strategická rozhodnutí týkající se obchodních toků.

Získejte všechny výhody zjednodušeného celního programu.

  • Snižte vaše náklady a omezte provozní kapitál vázaný v dodavatelských řetězcích optimalizací využívání pozastavení cel, režimů navracení a dohod o volném obchodu
  • Buďte proaktivní při změnách celních předpisů, postupů a licencí, které mají vliv na vaše podnikání
  • Pomoc při strategickém outsourcingu celních operací a řízení proclení třetími stranami
  • Podpora při uplatňování výhodných celních režimů, postupů, licencí a dalších zdrojů

Kontaktujte nás již dnes a získejte více informací.