Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Pojištění přepravy zásilek

Jednoduše bez námahy. KN Sure usnadňuje pojištění nákladu formou SPOT, FLEX nebo FIX.

Chcete u každé zásilky strávit méně času přípravou pojištění? Chcete flexibilní možnosti pojištění, které bude držet krok s požadavky trhu?

Při každé přepravě musí být zboží pojištěno proti možným rizikům.

KN Sure provede pojištění automaticky, kdykoli objednáte přepravu zásilky. Odstranili jsme další přípravy, abyste mohli trávit čas rozšiřováním vašeho podnikání.

KN Sure vyvinula společnost Kuehne+Nagel a společnost Nacora International Insurance Brokers. Tato aplikace bere v úvahu vaši četnost přepravy i požadavky na služby. S krytím, které poskytují špičkové pojišťovny, získáte záruky „ode dveří ke dveřím“ – od nakládky po vykládku. 

Stačí si vybrat možnost, která odpovídá vašemu způsobu podnikání:

  • SPOT   Pro jednorázové zásilky.
  • FLEX   Pokrývá zásilky, které zajišťuje společnost Kuehne+Nagel a obsahuje funkci deaktivace.
  • FIX   Pokrývá všechny zásilky, včetně těch, které nezajišťuje společnost Kuehne+Nagel.

Druh rizika, které pojišťujeme:

Riziku můžete být vystaveni v jakémkoli bodě dodavatelského řetězce, u jakéhokoli druhu přepravy a na jakékoli trase. Zboží je ohroženo požárem, krádeží, nebezpečnými povětrnostními podmínkami, ztrátou přes palubu na rozbouřeném moři, únikem, společnou havárií a dalšími vlivy.

KN Sure vám poskytne náhradu až do plné pojištěné hodnoty zboží.

Náklad, který pojistíme:

KN Sure pokryje kontejnerové komodity a sypké materiály při všech druzích přepravy – včetně kombinované přepravy, přepravy FCL a LCL. Pokud potřebujete skladování během běžného tranzitu, je poskytnuto krytí až 30 dnů.

Volba KN Sure vám umožňuje přístup k celé řadě služeb a výhod:

  • Jedno kontaktní místo pro vaše požadavky na přepravu a pojištění
  • Jednoduchá fakturace a celní prohlášení prostřednictvím vaší smlouvy s Kuehne+Nagel
  • Pojistné přidáno k faktuře
  • Profesionální vyřizování reklamací s rychlou a snadnou úhradou uznaných reklamací