Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Řízení dodavatelského řetězce 4PL

Připojte vaši organizaci k našemu integrovanému ekosystému, který zajišťuje provozní stabilitu a inteligentní automatizaci vašeho dodavatelského řetězce.

Hledáte objektivní rady, jak zvýšit hodnotu ve vašem dodavatelském řetězci?

V Kuehne+Nagel vám poskytujeme integrovaný ekosystém, který vám umožňuje plnou viditelnost a kontrolu nad vašimi transakcemi, dodavateli a spolupracovníky. Výběrem nezávislého poskytovatele s auditovatelným a ověřeným prohlášením neutrality máte garanci strategického partnera, který jedná v nejlepším zájmu vaší organizace. 

Organizováním vašeho dodavatelského řetězce můžete odstranit neefektivitu, snížit náklady a soustavně dodávat produkty a služby, které zákazníci očekávají. Získáte výhodu předvídatelnosti ve vašem dodavatelském řetězci, měřitelné analytiky a zajištěnou provozní výkonnost. 

Řešení logistiky 4. strany (4PL) společnosti Kuehne+Nagel nabízí ekosystém postavený na 4 pilířích:

Zvýšení spokojenosti zákazníků pomocí viditelnosti v reálném čase, automatizace a prediktivní analýzy, které poskytuje naše technologie digitálních řídicích věží, jež se plně integrují s vašimi systémy. 

Získáte výhody z našich investic do datové vědy (data science), která vám umožní využít přerušení ve váš prospěch. Můžeme vám ukázat, jak zavádět změny bez vysokých nákladů a komplikací. 

Po více než 20 letech poskytování globální logistiky 4. stran různým odvětvím máme odborné znalosti a zkušenosti, díky kterým vám můžeme pomoci. Budete mít přístup k naší síti globálních partnerů, kteří mohou podpořit vaši organizaci. Můžete rychleji zvyšovat hodnotu ve vašem dodavatelském řetězci díky naší globální infrastruktuře a know-how v oblasti výběru, zadávání zakázek, přípravy a řízení poskytovatelů logistických služeb.

Máme nastavenou globální síť a odborné znalosti oboru a dovednosti, které našim zákazníkům poskytují vyšší rychlost uvádění na trh, zajišťují provozní výkonnost a tím i kratší čas spuštění řešení 4PL.

Přečtěte si více o klíčových vlastnostech a úrovních služeb našeho integrovaného ekosystému.

Nebo nás již dnes kontaktujte a získejte více informací.