Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět SOLAS a VGM – váš průvodce předpisy

SOLAS (Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři) a VGM (ověřená hrubá hmotnost): Naše globální týmy odborníků jsou k dispozici, aby zajistily, že všechny informace budou poskytnuty dříve, než jakékoli kontejnery dosáhnou přístavního terminálu dopravce.

Zasíláte náklad po celém světě? Jste si vědomi toho, že jako odesílatel musíte přepravci poskytnout přesnou a spolehlivou celkovou hmotnost kontejneru?

V důsledku řady závažných nehod spojených s nepřesnými prohlášeními o hmotnosti lodního kontejneru přijala Mezinárodní námořní organizace (IMO) ve spolupráci se zástupci odvětví zvláštní pravidla jako součást Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), aby bylo zajištěno spolehlivé poskytování hmotností kontejnerů.

Podle těchto pravidel musí odesílatel námořnímu dopravci poskytnout ověřenou hrubou hmotnost kontejneru (VGM), zahrnující hmotnost nákladu, hmotnost veškerého nakládacího zařízení a materiálu, hmotnost výplňového materiálu a taru (hmotnost kontejneru - balení). Tyto požadavky ovlivní komunikaci, infrastrukturu a procesy všech účastníků dodavatelského řetězce. Naše globální týmy odborníků jsou vám k dispozici, aby vás provázely předpisy, a zajišťují, aby byly všechny informace poskytnuty předtím, než některý kontejner dorazí do přístavního terminálu přepravce.

Pomocí odkazu nebo QR kódu při potvrzení vaší objednávky máte přístup k vaší zásilce a můžete údaje o VGM zaslat společnosti Kuehne + Nagel. Toto je k dispozici ve vyhrazené sekci VGM.

Na celém světě existují různé prováděcí směrnice a předpisy.

Chcete-li se dozvědět více, podívejte se níže:

Chcete vědět více? Projděte si naše často kladené otázky.

Pokud potřebujete ještě více informací, obraťte se na některého z našich odborníků.


Obecné informace

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) vznikla v roce 1914 v reakci na potopení Titaniku v roce 1912. Mezinárodní námořní organizace (IMO) rozvinula a udržuje SOLAS od roku 1948.

Ověřená hrubá hmotnost (VGM) je celková hmotnost nákladu (hmotnost nákladu, nakládací materiál / palety / ližiny, výplňový materiál, zajišťovací materiál a hmotnost obalu).

Odesílatel musí námořnímu přepravci poskytnout VGM kontejneru spolu s podpisem (může být elektronický) identifikujícím osobu odpovědnou za deklarovanou hmotnost. Tyto informace musí být poskytnuty přepravci nejlépe předtím, než kontejner dosáhne přístavního terminálu přepravce.

Všechny země, které jsou členy Mezinárodní námořní organizace (IMO) nebo Agentury OSN, MUSÍ zavést VGM. Některé země automaticky přijímají toto nové pravidlo jako vnitrostátní pravidlo nebo právní předpis, zatímco jiné budou mít další požadavky.

Tento požadavek byl považován za nezbytný k zajištění toho, aby odesílatelé poskytovali dopravci z bezpečnostních důvodů přesnou a spolehlivou celkovou hmotnost kontejneru. K řadě nehod, při kterých byly zraněny osoby nebo vznikly majetkové škody, došlo v důsledku uvedení nepřesné hmotnosti.

Podle požadavků úmluvy SOLAS je odesílatel uvedený na nákladním listu osobou odpovědnou za to, aby námořní (oceánský) přepravce (hlavní) a provozovatel terminálu (zástupce terminálu) měli ověřenou hrubou hmotnost zabaleného kontejneru.

Běžný přepravce nevlastnící plavidlo (jako Kuehne+Nagel) je odesílatelem vůči námořnímu přepravci, a proto je odpovědný za hlášení VGM dopravci na základě VGM obdrženého od odesílatele.

Vážení

Jsou povoleny dvě metody vážení:

  • Metoda 1: Po ukončení balení a zapečetění kontejneru může odesílatel zabalený kontejner zvážit, nebo zajistit její vážení třetí osobou.
  • Metoda 2: Odesílatel nebo třetí osoba mohou po dohodě s odesílatelem vážit všechny obaly a nákladní položky, včetně hmotnosti palet, výplní a jiného obalového a zajišťovacího materiálu, který má být zabalen v kontejneru, a přidat hmotnost samotného kontejneru k součtu celkové hmotnosti obsahu kontejneru. 

Více informací a vysvětlení jsou k dispozici na internetových stránkách WSC (World Shipping Council). 

Hmotnost obalu je zobrazena na dveřích kontejneru. Někteří lodní přepravci mají údaje o hmotnosti kontejnerů vedeny na svých internetových stránkách. V důsledku oprav provedených na kontejnerech, mokrých dřevěných podlah nebo z jiných důvodů se může oficiální hmotnost obalu lišit.

Kontejner lze legálně zvážit na terminálu. Ne všechny terminály však jsou vybaveny pro poskytování této služby, zejména při vážení obrovského počtu kontejnerů procházejících terminálem. Vážení kontejnerů v přístavu by mohlo vést k výraznému přetížení a zpoždění, což je třeba vždy vzít v úvahu.

Požadavky

Požadovaná data, která musí odesílatelé poskytnout společnosti Kuehne+Nagel:

  1. VGM na jeden kontejner;
  2. podpis (jméno hůlkovým písmem pro EDI) oprávněné osoby, která deklaruje hmotnost a údaje o společnosti, a
  3. doplňkové informace nebo dokumenty, vyžadují-li je příslušné státní (vládní) orgány.

Náš časový limit VGM se bude lišit přístav od přístavu, protože prosazování pravidel VGM záleží na místních státních (vládních) orgánech odpovědných za námořní záležitosti.

Neustále sledujeme stav VGM prostřednictvím výstrah, abychom zajistili včasné předložení VGM a vyhnuli se tak riziku „nenakládat“.

Některý z našich odborníků na námořní nákladní dopravu vás bude kontaktovat v případě chybějícího VGM.

Dopravce a provozovatel terminálu nesmí na palubu lodi naložit zabalený kontejner, pokud pro tento kontejner nemají VGM.

Odpovědnosti a ochrana osobních údajů

V případě, že jednáme jako smluvní dodavatel a nakládáme a vážíme kontejner jménem odesílatele, je odesílatel uvedený v přepravních dokumentech B/L nebo SWB (námořní přepravní list) odpovědný za nahlášení VGM dopravci a ručí za ně. Omezujeme své závazky vůči odesílateli na základě jeho podmínek nebo samostatně uzavřené zákaznické smlouvy.

Vládní úřady/orgány, jako je pobřežní stráž ve Spojených státech a námořní a pobřežní stráž ve Spojeném království, odpovídají za zajištění toho, aby odesílatelé splňovali požadavky.

Blockchain je neustále se rozšiřující seznam záznamů s časovým razítkem, které jsou uloženy a strukturovány do záznamů nebo „bloků“. Navrhli jsme řešení blockchain VGM tak, aby přísně splňovalo všechny požadavky na důvěrnost, ochranu osobních údajů a předpisy týkající se osobních informací, které doplňují přirozené vlastnosti neměnnosti a dohledatelnosti blockchainu. Proto je vždy zaručeno soukromí vašich informací o VGM.

U zásilek z italských přístavů musí odesílatel poskytnout další kontaktní informace vyplněním polí „Phone/telefon“ a „E-mail“ na našem portálu. Je-li zvolena metoda 1 (vážení), musí odesílatel zadat ID váhy použité k vážení do pole „Scale/váha“.