Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět 5 tipu pro hladke celni odbaveni

Celní problematika může být někdy komplikovaná. Proto jsou vám k dispozici naši odborníci, na které se můžete kdykoli obrátit. Níže vám přinášíme pár základních tipů.

1. Pozor na změny v celní legislativě


Celní legislativa bere v úvahu i technologický vývoj a rozřazuje v novém celním sazebníku některé položky zboží do jiných nebo nových kategorií. Např. digitální rámečky s funkcí zobrazování videa, určité plastové náhradní díly, nikotin, elektronické cigarety a náplně do nich, tiskařské barvy nebo drony.

2. Sazbu pro výpočet cla je nutné pečlivě zvážit již před samotným dovozem.


Proces celního odbavení začíná v zemi původu a končí v zemi určení. Firmy a podnikatelé si proto musí dávat dobrý pozor při zařazení zboží již před samotným importem, aby následně nebyli nemile překvapeni výší sazby. Chybné sazební zařazení produktu je mnohdy následováno celním nedoplatkem a celní správa doměří clo dodatečně a zpětně.

3. Omyl v celním prohlášení hlásit co nejdříve.


V případě, že importér zažádá sám od sebe o opravu svého již podaného celního prohlášení, penále ani úroky z prodlení již dnes vůbec hradit nemusí (!). Vyhne se tak postihům, jde proto o čas a vaše peníze. Pokud ale Celní úřad zjistí chybu v JSD v následné kontrole, je pokuta udělena.

4. Co dělat, když není výklad sazby jednoznačný?


Někdy se může zdát výklad sazeb v celním sazebníku mnohoznačný. Proto specialisté radí požádat Celní správu přímo, nebo prostřednictvím zástupce, o tzv. závaznou informaci o sazebním zařazení.

5. Jak si poradit s neustálými změnami v celní legislativě?


Vývozní a dovozní firmy si musí dávat pozor na neustálé změny v mezinárodní i české celní legislativě a na průběžné novelizace celního zákona. Firmy se mohou vyhnout krizovým a hektickým situacím, nadbytečným nákladům a časovým ztrátám, když se obrátí na celní specialisty předem.

 

Nejste si jisti, zda zvládnete celní řízení bez chyb?
Pomůžeme vám se službami:

 • Elektronické celní řízení - podání výkazů elektronickou formou

 • Dovoz, vývoz, tranzit. Převzetí záruky za celní dluh při dovozu zboží ze třetích zemí

 • Oprávněný příjemce vína a meziproduktů z EU (včetně ukončení přepravy a odvodu sp. daně)

 • Komunikace s celním úřadem

 • Přepravní a celní dokumenty včetně dokladů o původu zboží JSD (eCP), T1, A.TR, EUR.1

 • Zjednodušený celní postup – vystavení JSD volný oběh, vystavení VDD v režimu vývozu

 • Celní sklad a dočasný sklad

 • Ukončení režimu tranzit – schválený příjemce

 • Zpracování výkazů pro Intrastat

 • Komplexní pojištění přeprav

 • Opravné výkazy v případě dodatečných dokladů

 

Nejčastější otázky k celnímu řízení

 

 • Co je celní dluh?

  Jde o povinnost příjemce obchodního zboží zaplatit clo po jeho vyměření, pokud toto vzniklo. Vzniká v okamžiku přijetí celního prohlášení. Clo je splatné do 10 dnů od sdělení jeho výše:

  • bezhotovostním převodem – z účtu na účet,

  • v hotovosti – poštovní poukázkou na účet celního úřadu, pověřeným celním osobám nebo výkonnému úředníkovi při výkonu exekuce,

  • přeplatkem na jiném cle.

   Celní řízení i samotnou úhradu cla však může za importéra, plátce DPH, provádět i přímo přepravní společnost v zastoupení. V takovém případě tedy přepravce při dovozu zboží přebírá záruky za celní dluh. Příjemci pak clo fakturuje po doručení zásilky.

    

 • Posílám nebo přijímám zásilku - co musím platit kromě dopravy?

  Clo a daně. Zásilky, které se posílají do nebo ze zahraničí, podléhají clu a daním, které určují celní úřady dané země. Zásilka se clí a lokálně zdaňuje na základě mnoha proměnných faktorů - např. země původu, hodnoty zboží a jeho množství apod.

   

 • Jak probíhá výpočet cla?

  Clo se vypočítává ve většině případů podle hodnoty obchodního zboží uvedené na obchodní faktuře, která musí vždy doprovázet zásilku. Závisí především a zásadně na zařazení do kategorií podle celního sazebníku. Pro účely tohoto výpočtu se zboží označí klasifikačním číslem tzv. kódem harmonizovaného systému.

   

 • Jsou celní sazby ve všech státech Evropské unie stejné?

  Ačkoliv má každá země světa své lokální celní předpisy a přepravci je musí dodržovat, všechny země EU mají celní sazby jednotné a shodné. V EU platí jeden identický celní sazebník pro všechny země.
   

Důležité zdroje informací

Pozn.: TARIC = Integrated Tariff of the European Union