Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Systémy Logistiky: Na kafe s Miroslavem Pudilem

Generální ředitel společnosti Kühne+Nagel v České republice se virtuálně sešel na kafi s Davidem Čapkem z časopisu Systémy Logistiky, aby si popovídali o současných trendech dekarbonizace v logistice.

Uhlíková neutralita je momentálně aktuálním tématem pro stále rostoucí počet logistických společností. O dekarbonizaci se hovoří i v souvislosti s klimatickým balíčkem Fit for 55, jehož cílem je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990.

Společnost Kühne+Nagel je díky svému programu Net Zero Carbon v této oblasti průkopníkem. Od roku 2020 kompenzujeme přímé emise CO2, kterým se není možno vyhnout. Dále proaktivně řešíme uhlíkovou stopu přepravních služeb poskytovaných našimi dodavateli - leteckými společnostmi, rejdaři a dopravními společnostmi, abychom do konce roku 2030 dosáhli uhlíkové neutrality i zde.

Budoucnost spatřujeme i v nových technologiích, například využití udržitelného leteckého paliva (SAF). V říjnu 2021 jsme otestovali v rámci sběrné služby také čistě elektrickou dodávku Renault Master, abychom si potvrdili, že pro logistiku na kratší vzdálenosti, například ve městech, se elektromobilita vyplatí. 

Zajímá Vás (nejen) k tématům udržitelnosti v logistice více? Potom Vás zveme společně s časopisem Systémy Logistiky Na kafe s… Miroslavem Pudilem, generálním ředitelem Kuehne+Nagel pro ČR.