Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Posílení sběrné sítě kamionové dopravy a dvě nové přímé linky z České republiky

V rámci neustálého zlepšování našich služeb kamionové přepravy spouštíme od ledna dvě nové linky sběrné služby z České republiky. Zákazníci Kuehne+Nagel tak budou mít přímá spojení do dep v Nizozemsku a Německu.

Abychom pro vás vylepšili služby kamionové dopravy, rozšiřujeme svou síť sběrných linek z České republiky do západní Evropy. Reagujeme tak na poptávku v segmentu pozemní přepravy, která si i přes složitou logistickou situaci zachovává vysokou úroveň spolehlivosti.

Od ledna letošního roku spouštíme přímou linku mezi Českou republikou a Nizozemskem. Kromě efektivního spojení se samotnou zemí to bude znamenat rychlejší přístup například na další trhy Beneluxu.

Zavedení nové přímé linky z Prahy nám pomůže zlepšit spojení s celou západní Evropou. Vzhledem ke strategické poloze našeho nizozemského depa zajistí tato linka i pohodlný dosah do sousední Belgie, jež je pro zákazníky z tuzemska rovněž často vyhledávanou logistickou destinací.

V zájmu zkrácení tranzitních časů obnovujeme také přímé spojení s německým městem Chemnitz. Německo je dlouhodobě jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů České republiky, čemuž odpovídá i poptávka po kamionové přepravě do jeho klíčových dopravních uzlů. Opětovným zavedením linky Praha–Chemnitz posilujeme přímé trasy do německých dep, což povede k ještě kratším tranzitním časům.

Díky přímým sběrným linkám Kuehne+Nagel mohou zákazníci pravidelně přepravovat své zásilky z České republiky například do Francie, Německa, Polska, Rakouska nebo na Slovensko. Dvě hlavní překladiště – Eurohub pro západní Evropu a Easthub pro východní a jižní Evropu – však zajišťují spolehlivé propojení do všech států EU i mimo ni.