Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Udržitelnost v námořní přepravě

Jako průkopník v odvětví společnost Kuehne+Nagel proaktivně řeší uhlíkovou stopu svých námořních logistických služeb. Nabízíme našim zákazníkům řadu řešení šetrných k životnímu prostředí i řešení inovativních dodavatelských řetězců, která snižují emise uhlíku.

Ve společnosti Kuehne+Nagel je udržitelnost v přepravě tématem, které bereme velmi vážně. Ačkoli kontejnerová přeprava je již nyní nejekologičtějším způsobem dopravy zboží po celém světě, úplná dekarbonizace logistického průmyslu je stále vzdálená 10 až 15 let. Dokud nebudou k dispozici ve větším měřítku nová paliva nebo pohonné systémy šetrné ke klimatu, můžete využít náš inovativní přístup k udržitelnosti lodní přepravy a zvolit si již nyní typy dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Pochopení našeho vlivu
Nejnovější vývoj v oblasti velkých dat a prediktivní analýzy nám umožňují měřit a přesně kompenzovat naše emise uhlíku. To nám umožňuje nabídnout vám plný přehled o vašich emisích souvisejících s přepravou prostřednictvím naší platformy seaexplorer a globální kalkulačky emisí CO2 Global Sea Freight Carbon Calculator, abyste si mohli vybrat nejekologičtější služby. 

Abychom snížili emise uhlíku, testujeme biopaliva a syntetická paliva v úzké spolupráci s přepravci. Rovněž blízce spolupracujeme s Globálním námořním fórem (Global Maritime Forum) v rámci iniciativy Getting to Zero Coalition na urychlení rozvoje lodí s nulovými emisemi do roku 2030.

Uhlíkově neutrální řešení námořní přepravy
V současné době nabízíme dvě zcela klimaticky neutrální řešení námořní přepravy – KN LCL a KN Pledge. Kompenzujeme celou uhlíkovou stopu obou těchto služeb tím, že přispíváme na projekty v oblasti životního prostředí. Po celém světě spolupracujeme na projektech věnujících se ochraně přírody, které pomáhají snižovat emise skleníkových plynů a zároveň zachovávat biologickou rozmanitost a zlepšovat živobytí místních společenství. Spolupracujeme s různými nevládními organizacemi, abychom vytvořili tuto životaschopnou cestu směrem k uhlíkové neutralitě. Tyto projekty vycházejí z cílů udržitelného rozvoje OSN a jsou ověřovány nezávislými organizacemi s nejvyššími mezinárodně uznávanými standardy. Podporou těchto projektů vytváříme uhlíkové kredity, které mohou kompenzovat emise zásilky.

Vůdčí pozice v oblasti logistiky
Na podpoře udržitelné lodní přepravy úzce spolupracujeme se všemi přepravci. Abychom toho dosáhli, vytvořili jsme „zelené trasy“, které dávají přednost plavidlům s nižšími emisemi. Uskutečňujeme také další iniciativy, mezi něž patří:

•    Snížení pohybu prázdných kontejnerů
•    Identifikace zásilek, které lze přesunout z kamionové na lodní (říční) přepravu 
•    Používání kontejnerů s udržitelnými podlahami (např. bambus) 
•    Prevence přepravy nedeklarovaného nebezpečného zboží, nebo přepravy nelegálního toxického odpadu

 
Zjistěte více o naší iniciativě Net Zero Carbon a o kompenzacích a projektech na ochranu přírody, do kterých investujeme.

Tito zákazníci jsou již hrdí na to, že s námi realizují CO2-neutrální přepravu: