Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Nákladní lodní doprava - biopaliva

Biopalivo je účinný způsob, jak okamžitě snížit emise CO2 v námořní dopravě. Přečtěte si více o této alternativě ke konvenčním fosilním palivům, která je na vzestupu. Z čeho se biopaliva vyrábějí? Jak fungují?

Pro dosažení cílů v oblasti klimatu svět naléhavě potřebuje využívat čisté, obnovitelné zdroje energie. Celkově námořní doprava vypouští v průměru přibližně 1 miliardu tun CO2 ročně (Čtvrtá studie IMO o skleníkových plynech 2020). To odpovídá přibližně 3 % celosvětových emisí.

Biopalivo je účinný způsob, jak okamžitě snížit emise CO2 v námořní dopravě.

Jak funguje koncept biopaliv u Kuehne+Nagel?

  • Koncepce biopaliv společnosti Kuehne+Nagel je založena na biopalivu 2. generace, které se také nazývá "methylester použitého jedlého oleje" (UCOME).
  • Společnost Kuehne+Nagel přiděluje plně sledovatelné kontingenty biopaliv k vašemu nákladu.
  • Tento takzvaný Mass-Balance-Concept je praktický přístup, který vám umožní okamžitě zabránit emisím CO2 z celého vašeho dodavatelského řetězce. Znamená to, že biopaliva se spotřebují na některých konkrétních plavidlech a takto vzniklá úspora CO2 je přiřazena ke konkrétním objemům nákladu nebo výrobkům. 
  • Transparentní metodika stanovení cen podle předních referenčních cen ropy
  • Společnost Kuehne+Nagel spolupracuje přímo s předními námořními dopravci, aby vám tento koncept poskytla


Jaké jsou výhody používání biopaliv?

Vaše výhody:

  • Okamžité zamezení 90-100 % emisí CO2
  • Umožňuje vám označovat vaše výrobky ještě ekologičtěji.
  • Zajištěna plná sledovatelnost paliva
  •  "Žádné potraviny pro pohonné hmoty": UCOME nevyžaduje zemědělskou půdu a nezasahuje do pěstování potravin.
  • Dokumentace: Prohlášení pro vaši účelovou spotřebu vydávané uznávanými společnostmi

Začněte posílat zásilky s pomocí biopaliva ještě dnes.
Spojte se s námi.