Největší obchodní válka v dějinách »

celní odbavení zásilek v dovozu a vývozu

Jak neudělat zbytečnou finanční chybu?

TÉMA: CELNÍ SAZEBNÍK, CELNÍ SLUŽBY

Vývozní a dovozní firmy si musí dávat pozor na neustálé změny v mezinárodní i české celní legislativě a na průběžné novelizace celního zákona.

Obecná charakteristika celního sazebníku

 • Celní sazebník je platný shodně pro všechny státy celé Evropské unie
 • Slouží k číselné klasifikaci zboží
 • Obsahuje osmimístný číselný kód a slovní popis zboží
 • Ustaven společným nařízením rady EHS č. 2658/1987 o celní a statistické nomenklatuře

Struktura celního sazebníku

 • Je rozdělen do 28 tříd, každá třída obsahuje kapitoly, podkapitoly a čísla
 • V úvodu se nachází základní pravidla zařazování
 • Princip zařazování: od jednoduchého ke složitému
 • V úvodu každé kapitoly jsou poznámky: vysvětlení termínů, vyloučení

Proč je správná celní nomenklatura důležitá?

 • Určení správné celní sazby v rámci vývozu / dovozu do / ze světa mimo EU
 • Určení případných dalších omezení při dovozu / vývozu

PODÍVEJTE SE NA 5 tipů pro hladké celní odbavení zásilek v dovozu a vývozu.

Základní pravidla

 1. Zboží se zařazuje jako celek, i když je dovezeno v rozloženém stavu
 2. Zboží, které nelze jednoznačně zařadit
  a) se zařazuje do čísla, které obsahuje specifičtější popis
  b) sady více výrobků se zařazují podle toho, které dává celému výrobku podstatný charakter
  c) nelze-li použít žádné z těchto pravidel, zařazuje se do nejvyššího čísla, které připadá v úvahu
 3. Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařadí do čísla odpovídající nejpodobnějšímu zboží

Postup při zařazování

 1. Zkusíme, jestli je zboží přímo jmenováno
 2. Najdeme číslo, které nejlépe odpovídá zařazovanému zboží
 3. Postupujeme shora podle odrážek, až dojdeme k odpovídajícímu zboží
 4. Zkontrolujeme, jestli zařazované zboží není vyloučeno poznámkami

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře

 • Rozšiřují a vysvětlují jednotlivé položky kombinované nomenklatury
 • Jsou nedílnou součástí kombinované nomenklatury
 • Jsou používány jako argumentace při doměření cla

Dovozní a vývozní omezení

 • Kombinovaná nomenklatura obsahuje pouze všeobecnou celní sazbu
 • Omezení je potřeba hledat na internetových stránkách Taricu (EU nebo CZ)
 • Obsahuje také případná další cla - antidumpingová, vyrovnávací

Nebezpečí plynoucí z nesprávně určené položky CS

 • Chybně vyměřené clo
 • Obcházení mezinárodních kontrolních režimů

Sankce

 • Možnost doměření cla až 3 roky zpětně
 • Pokuta za delikt do výše 40 milionů (momentálně 20 % z úniku na cle)
 • Odebrání povolení do Celního úřadu (zjednodušený postup, dočasný sklad atd.)

Argumenty u sazebního zařazení:

 • „My už to takhle vozíme dlouho a vždycky to prošlo“
 • „Von mi to celník poradil“
 • Nezávazná informace
 • Závazná informace

Co dělat, když není výklad sazby jednoznačný?

Někdy se může zdát výklad sazeb v celním sazebníku mnohoznačný, a proto celní specialisté radí požádat Celní správu přímo, nebo prostřednictvím zástupce, o takzvanou závaznou informaci o sazebním zařazení.