Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět General Terms and Conditions

Společnost Kühne + Nagel, spol. s r.o. poskytuje své služby jako zasílatel, a to mj. na základě aktuálně platných Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky České republiky, které tvoří část obsahu zasílatelské smlouvy uzavřené mezi Kühne + Nagel, spol. s r.o. jako zasílatelem a zákazníkem jako příkazcem, není-li v konkrétním případě výslovně sjednán jiný typ smlouvy či vyloučeno použití Všeobecných zasilatelských podmínek Svazu spedice a logistiky České republiky.

Odkaz na aktuálně platné Všeobecné zasilatelské podmínky Svazu spedice a logistiky České republiky naleznete zde.