Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět IMO2020 priplatky

Nový limit pro obsah síry v palivu v námořní přepravě musí být po roce 2019 sedmkrát nižší než dnes, tj. jen 0,5 procenta. Obrovské náklady na zavedení nového opatření Mezinárodní námořní organizace IMO na snížení obsahu síry v námořním palivu navýšily tarify za lodní přepravu již od ledna 2019. Tyto výdaje se beze zbytku přenesou na spotřebitele.

Rejdaři jsou kvůli zpřísnění emisních limitů síry postaveni před rozhodnutí, zda:

  1. začít pořizovat ekologičtější palivo,

  2. nebo investovat do nákupu skrubrů, tj. zařízení, které výfukové zplodiny pročistí.

Ale: dodatečné výfukové vybavení skrubr, které zachytává síru, stojí pro jedno plavidlo pět až deset milionů dolarů. A čistší palivo je naopak o 55 procent dražší než současně používaný mazut. Majitelé 60 tisíc nákladních lodí po celém světě se proto musejí rozhodnout, zda se jim místo čistících "praček zplodin" za miliardy dolarů raději nevyplatí miliardové nákupy paliva s čistějším spalováním? I velké námořní lodě budou totiž muset jezdit na motorovou naftu nebo na alternativní paliva, jako je zkapalněný zemní plyn LNG, pokud neinvestují do nákupu skrubru.

Každopádně investice zhruba ve výši 40 miliard za nové opatření IMO 2020 musí nakonec uhradit spotřebitel, a to ve formě vyšších přepravních sazeb za námořní dopravu. A vždy s jasným cílem: zplodiny, které opustí každou nákladní nebo výletní loď, musí být čistší a mohou obsahovat maximálně půl procenta síry. V současné době používané nejlacinější palivo mazut obsahuje až 3,5 procenta síry a nový 0,5% limit síry tak bude vyžadovat až sedminásobné snížení jejího obsahu.

"Skrubry jsou velmi drahá záležitost, stojící pět až deset milionů dolarů, ale jejich přínos pro životní prostředí stále není zřejmý," uvedl Soren Toft, provozní ředitel největšího globálního provozovatele kontejnerové přepravy, dánské společnosti Maersk Line. "Jde v podstatě o malou rafinérii vybudovanou na zhruba 60 tisících plavidlech, což se zdá býti dosti riskantní podnik na řešení situace," dodal.

Maersk Line k tomu dále uvedla, že sice zůstává vůči "pračkám" otevřená, avšak přednost dává používání čistějšího paliva. Předpokládá totiž, že se zvyšováním produkce rafinérií bude jeho cena klesat. Pro některá plavidla ze své flotily 770 lodí ale možná skrubr zvolí.

Nejčastější otázky: Nové limity emisí síry Mezinárodní námořní organizace (IMO) vstoupily v platnost v lednu 2020.

Podle studie IMO bude po roce 2020 vybaveno touto "pračkou" asi 6,7 procenta komerčních plavidel, což je kolem 4 tisíc lodí. Představitelé loděnic v Číně a Jižní Koreji, kde se nyní staví nebo upravuje podle nových norem na 1500 lodí všech typů, uvedli, že asi čtvrtina z nich je vybavena skrubrem. Dalších 65 procent je vyrobeno pro používání čistších palivových směsí a zbytek pro jiné varianty včetně zkapalněného zemního plynu.

Závěr: Ačkoliv nové IMO2020 opatření začalo platit až od roku 2020, Maersk, MSC a další rejdaři zahájili vybírání "sirných" příplatků již od 1. ledna 2019. Pokud chcete získat jistotu se zajištěnými přepravními náklady, přečtěte si více o našem Secured Energy Plan