Floating Contact Form Portlet

Agregátor obsahu

Dlouhodobé stabilní ceny pohonných hmot - námořní přeprava

Zjistěte, jak může váš podnik překonat výzvy nestabilních trhů s energií a regulační nejistoty.

Máte obavy z nestability na trhu s ropou? Pomohly by přesné výpočty budoucích výdajů na pohonné hmoty vašemu finančnímu plánování?

PHM jsou hlavním nákladem na přepravu kontejnerů. Od 1. ledna 2020 je používání kvalitnějšího a dražšího paliva povinné z důvodu předpisů Mezinárodní námořní organizace (IMO) týkajících se emisí oxidu siřičitého. V důsledku toho mají vyšší náklady a kolísání cen na světovém trhu s ropou závažnější dopad na námořní přepravu. Jak můžete chránit vaše podnikání před nepředvídatelnými riziky zvyšování cen? Jste na správném místě, kde najdete nejlepší radu pro vaši společnost. 

Společnost Kuehne+Nagel vytvořila Zajištěný energetický plán (Secured Energy Plan), aby vaše podnikání bylo schopno chránit se proti výkyvům cen pohonných hmot, které ovlivňují vaše náklady na dopravu. Secured Energy Plan je transparentním, snadno dostupným nástrojem pro řízení finančních rizik, který vám může pomoci orientovat se v nových předpisech IMO 2020.


Využijte těchto výhod: 

  • Lepší plánování rozpočtu fixováním současných energetických nákladů na celokontejnerové zásilky (FCL) až na tři roky dopředu
  • Získejte fixované náklady na pohonné hmoty na jednotku odpovídající kontejneru o délce 20 stop (TEU), které odrážejí vypočítané údaje o spotřebě
  • Plánujte inteligentně díky omezení volatility

Obraťte se na nás ještě dnes a získejte více informací.