Floating Contact Form Portlet
Agregátor obsahu

Zpět Palivový příplatek

Momentální neutěšená zahraničně politická situace výrazně negativně ovlivňuje ceny pohonných hmot. V poslední době dochází k významným výkyvům v cenách benzínu a motorové nafty a také k dalšímu růstu cen energií.

Jedná se o zcela mimořádnou a bezprecedentní situaci, na kterou musíme neprodleně reagovat, abychom byli schopni zachovat požadovanou úroveň služeb.

S okamžitou platností jsme nuceni k běžným cenám aplikovat navíc ještě palivový příplatek, který budeme pravidelně aktualizovat.

Aktualizace s platností od 1. 4. 2024

Na základě vývoje cen pohonných hmot se naše společnost rozhodla ke změně palivového příplatku, který bude ve výši 3,9 %.

Vzhledem k opakovaným skokovým změnám cen můžeme předpokládat častější aktualizaci palivové doložky, minimálně na měsíční bázi.

Pevně věříme, že naše kroky chápete a naše spolupráce bude i nadále úspěšně pokračovat. Děkujeme.