Floating Contact Form Portlet

Agregátor obsahu

Rozmery namornich kontejneru

Znáte rozměry lodních kontejnerů v mezinárodní námořní přepravě? Ať už se jedná o lodní dopravu do Číny, USA, Indie, Austrálie, na Dálný Východ nebo na jakýkoliv jiný kontinent či do vzdálené země, nikdy se komplexní námořní přepravy neobejdou bez dopravního nosiče: lodního kontejneru.

Tzv. kusové zásilky LCL (Less-Than-Container Load) se konsolidují v přístavech do uzavřených standardních kontejnerů. Další možností lodní přepravy zboží je transport formou tak zvaného celokontejneru FCL (Full Container Load), kdy k naplnění celého kontejneru a jeho uzavření dojde přímo u zákazníka a tento celý kontejner je převezen už přímo do přístavu k nalodění.

Pokud se převáží objemné, speciální neforemné, těžké nebo nadrozměrné zboží a zásilka zabere celý prostor kontejneru, tak se opět pro jeho přepravu využije celokontejner. Námořní kontejnerová doprava se děje za využití více dopravních společností resp. rejdařů, aby docházelo k maximální optimalizaci nákladů v nákladním prostoru, jeho efektivnímu využití na lodi a ke zkrácení tranzitní doby.


Efektivitu při ukládání paletizovaného zboží do jednotlivých lodních kontejnerů musejí speditéři vyvinout i v rámci pečlivého umísťování jednotlivých palet v kontejnerech.

Typy námořních kontejnerů:

 • STANDARD, kontejner standardní pro běžné zásilky, celo-uzavřený:
  20´ (20stopý) a 40´ (40stopý)

 • STANDARD, kontejner standardní pro lehké, ale objemné zásilky:
  40´ High Cube (40stopý HC)

 • REEFER,chladírenský isotermický kontejner pro zásilky vyžadující speciální a kontrolovanou teplotu při přepravě:
  20´ (20stopý) a 40´ (40stopý)

 • REEFER,chladírenský isotermický kontejner pro zásilky vyžadující speciální a kontrolovanou teplotu při přepravě lehkého, ale objemného zboží:
  40´ High Cube (40stopý Reefer HC)

 • OPEN TOP, speciální kontejner s otevřenou střechou pro nadrozměrné zboží, ve dvou velikostech:
  20´ OT (20stopý) a 40´ OT (40stopý)

 • FLAT RACK, speciální kontejner s otevřenou střechou i bočními částmi pro technologické celky, stroje, turbíny apod., které se nedají naložit přes dveře, ve dvou velikostech:
  20´ FR (20stopý) a 40´ FR (40stopý)

Rádi vám pomůžeme

Vaši odborníci na námořní přepravu

Vaši odborníci na námořní přepravu

Kontaktujte nás