Agregátor obsahu

null Blockchain technologie u Kuehne+Nagel

V Kuehne+Nagel využíváme ve velkém měřítku technologii block chain pro své online transakce již od roku 2016, především při objednávání nákladní námořní dopravy. Tím poskytujeme odesilatelům zboží větší komfort služeb, zrychlenou komunikaci i administrativu, zjednodušení procesů, daleko přesnější sledování zboží či dokonalejší vedení a správu všech dat o zásilkách.

Od roku 2016 musí být všechny kontejnery ověřeny ještě před naložením na loď kvůli své deklarované hmotnosti, a proto se Kuehne+Nagel rozhodl propojit technologii blockchain právě se zavedením povinné deklarace VGM, Verified Gross Mass.

  • Technologie blockchain se používá v rámci našeho portálu Verified Gross Mass (VGM)

  • Poskytuje nezastupitelné výhody a využití v logistice velkých výrobních závodů

  • Každý rok se aplikují vylepšená technologická řešení s využitím nových funkcionalit a digitálních aplikací

  • Přináší zásadní zlepšení transparentnosti toku zboží, zatím jen v mezinárodní námořní přepravě

Všechny informace a data o zásilce, odeslané právě prostřednictvím VGM portálu, jsou uložena do speciální online aplikace a díky rozhraní blockchainu je umožněna další precizní výměna dat se třetími stranami (rejdaři a zákazníky). Nejsou tedy už potřebné žádné jiné komunikační kanály (e-mail, telefon, dokumenty, tiskárny, faxy, nákladové listy, apod.), což minimalizuje lidskou chybovost, náklady na manuální úkony a čas strávený administrativou.

Společnost Kuehne+Nagel přišla s řešením, které striktně dodržuje současné přísné požadavky trhu na důvěrnost dat a ochranu soukromí, čímž se právě i blockchain stává přirozeným pracovním nástrojem a aplikací budoucnosti logistiky. My v Kuehne+Nagel přinášíme benefit pro své zákazníky, kdy digitálně sdílená data o zásilce zajišťují v řetězci blockchain 100% evidenci o každé případné neoprávněné manipulaci. Tento proces zvyšuje efektivitu a transparentnost mezinárodního obchodování. Navíc si zákazníci mohou kdykoliv prohlédnout historii všech transakcí. Všechna data o transakcích jsou uložena právě na blockchainu a, s ohledem na soukromí a důvěrnost, jsou složitě strojově šifrována a k dispozici jsou pouze těm, kteří mají autorizované povolení a jsou součástí té které obchodní transakce.

"Seznam výzev týkajících se nasazení a používání blockchainu v logistice je dlouhý, ale reálně použitelné a fungující aplikace pro blockchain je velmi těžké ve světě najít. Naše řešení pro VGM portál, vyvinuté společně našimi odborníky na námořní dopravu a týmem IT, nám ale umožňuje využít opravdu obrovský potenciál blockchainu v reálním prostředí výroby a logistiky, a to na počtu stovek tisíc transakcí měsíčně. Naši zákazníci mají jednoznačný prospěch z aplikace na výměnu dat a informací se třetími stranami, která je odolná proti falšování, chybovosti, pomalým procesům, a naopak se pyšní zvýšenou efektivitou a vyšší transparentností jejich zásilek,“ sděluje Miroslav Pudil, ředitel společnosti Kuehne+Nagel.

Kuehne+Nagel je celosvětově největší námořní speditér a v letecké přepravě je číslo dva.

Ze své pozice se tak logicky zabývá i řadou jiných projektů blockchain, ať už se zákazníky, dodavateli nebo vládními organizacemi z různých průmyslových odvětví. Plný potenciál blockchainu a jeho výhody se totiž mohou projevit u všech článků řetězce, ať už výrobního, dodavatelského nebo spotřebního, tj. při spolupráci všech zúčastněných stran a se všemi obchodními partnery řetězce. Zapojení Kühne + Nagel do konsorcia, které se soustředí na digitalizaci (B/L) přepravních dokumentů v námořní dopravě, je tím nejlepším příkladem. Provoz portálu VGM na technologii blockchainu v reálném prostředí mezinárodní námořní dopravy s využitím obrovského objemu přepravních dat přináší nezaplatitelné zkušenosti a cenné odborné znalosti pro vývoj dalších aplikací blockchainu.

Proč vlastně v roce 2016 vznikl portál Kuehne+Nagel VGM? Poskytl odesilatelům zboží pohodlné řešení pro povinné podávání VGM prohlášení o hmotnosti kontejnerů se zbožím. Tento údaj je povinně požadován pro námořní zásilky a vychází z mezinárodního nařízení SOLAS.

"Seznam výzev týkajících se nasazení a používání blockchainu v logistice je dlouhý, ale reálně použitelné a fungující aplikace pro blockchain je velmi těžké ve světě najít. Naše řešení pro VGM portál, vyvinuté společně našimi odborníky na námořní dopravu a týmem IT, nám ale umožňuje využít opravdu obrovský potenciál blockchainu v reálním prostředí výroby a logistiky, a to na počtu stovek tisíc transakcí měsíčně. Naši zákazníci mají jednoznačný prospěch z aplikace na výměnu dat a informací se třetími stranami, která je odolná proti falšování, chybovosti, pomalým procesům, a naopak se pyšní zvýšenou efektivitou a vyšší transparentností jejich zásilek.“

Miroslav Pudil, ředitel společnosti Kühne + Nagel, spol. s r.o.