Incoterms® 2020

Mezinárodní obchodní podmínky Incoterms® jsou soubor pravidel, která definují zodpovědnost kupujících a prodávajících v systému mezinárodního obchodu. Určují způsob rozdělení nákladů a rizik mezi jednotlivé obchodní subjekty. Pravidla Incoterms® se obvykle začleňují do smluv o prodeji zboží po celém světě a staly se součástí každodenního obchodního jazyka. 

Mezinárodní obchodní komora (ICC) publikovala Incoterms® 2020, které obsahují pravidla pro použití 11 Incoterms® obchodních doložek.  

 

 

Tato pravidla berou v úvahu poslední vývoj v obchodní praxi a aktualizují podmínky, aby byly srozumitelnější a snáze proveditelná.

Nová pravidla vstoupila v platnost 1. ledna 2020. Od tohoto data by se měly všechny prodejní smlouvy odkazovat na Incoterms® 2020 jakožto na nejnovější verzi pravidel Incoterms®

 

Rozdíly mezi Incoterms® 2010 a 2020:

  • Doložka Incoterms® FCA (vyplaceně dopravci) nyní poskytuje kupujícímu možnost dát dopravci pokyn k vystavení námořního konosamentu prodávajícímu poté, co bylo zboží naloženo na plavidlo.
  • Náklady se nyní uvádějí centralizovaně v části A9/B9 každé doložky Incoterms®
  • Doložka CIP (přeprava a pojistné placeny do) nyní vyžaduje alespoň pojištění s minimálním krytím podle klauzule Institute Cargo Clause (A) (krytí všech rizik, pokud se subjekty nedohodnou jinak).
  • Doložka CIF (náklady, pojištění a přepravné) vyžaduje alespoň pojištění s minimálním krytím podle klauzule Institute Cargo Clause (C) (krytí vyjmenovaných rizik, pokud se subjekty nedohodnou jinak).
  • Doložky Incoterms® Vyplaceně dopravci (FCA), S dodáním do určitého místa (DAP), S dodáním do místa vykládky  (DPU) a S dodáním clo placeno (DDP) nyní zohledňují, že zboží může být přepravováno bez zapojení třetího přepravce, jmenovitě použitím vlastních dopravních prostředků. 
  • Doložka S dodáním do terminálu (DAT) se změnila na položku S dodáním do místa vykládky (DPU), aby bylo jasné, že cílovým místem může být jakékoli místo a ne jen "teminál".  
  • Incoterms® 2020 nyní explicitně přesouvají zodpovědnost za bezpečnostní požadavky a související náklady na prodávajícího. 


Užitečné informace

Incoterms® nepředstavují kompletní kupní smlouvu, ale stávají se spíše její součástí. Pro jejich aplikaci by se měla použít následující struktura:

“[Vybrané pravidlo Incoterm®] [sjednaný přístav, místo nebo bod] Incoterms® 2020”

Příklad: “CIF Shanghai Incoterms® 2020” nebo “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“

Pokud není v Incoterms® uveden rok, platí následující:
 do 31. prosince 2019 se uplatňují Incoterms® 2010 
 od 1. ledna 2020 se uplatňují Incoterms® 2020 

Pokud je uvedený jiný rok, například Incoterms® 1980, potom platí příslušná pravidla. 

 

 

Kontaktujte nás

Máte otázky ohledně Incoterms 2020?

Poznámka: podle webových stránek ICC; Pro podrobnější vysvětlení se odkazujeme na publikaci Mezinárodní obchodní komory (ICC)  INCOTERMS®  2020. Tento dokument poskytujeme našim zákazníkům pouze pro informační účely. V případě potřeby úplného a podrobného popisu všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedených Incoterms®  vyhledejte prosím oficiální znění vydané Mezinárodní obchodní komorou (ICC) (https://iccwbo.org).