Připravte se na celní odbavení


Jako spolehlivý poradce pracovní skupiny Spojeného království zaměřené na přeshraniční logistiku a přeprav se společnost Kühne + Nagel aktivně zasazuje o usnadňování obchodu. Proto máme ideální pozici pro efektivní zajištění vašeho celního odbavení do Spojeného království.  

Náš kontrolní seznam pro brexit

Tři a půl roku poté, co si Britové odhlasovali brexit, Evropským parlamentem i Parlamentem Spojeného království úspěšně prošla dohoda o vystoupení.

Podle formální ratifikace dohody o vystoupení Británie oficiálně opustila celní unii 31. ledna 2020 a následně nastalo přechodné období končící 31. prosince 2020.  

I přes nedávné schválení této dohody o vystoupení bude po skončení přechodného období 31. prosince 2020 každá zásilka do Spojeného království a z něj předmětem celního odbavení.  

Ve společnosti Kühne + Nagel je naší nejvyšší prioritou bezproblémový přesun vašeho zboží tak, jak jste bylí zvyklí, i po brexitu. Připravili jsme pro vás praktický kontrolní seznam, který vás provede údaji potřebnými k přepravě zboží mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím po brexitu. 

 

Po brexitu se postaráme o vaše celní odbavení do UK 

Co od vás potřebujeme:

 • PLNÁ MOC
  Účelem je zplnomocnit Kühne + Nagel k tomu, aby za vás jednala jako přímý zástupce při provádění celního odbavení; tento dokument se také označuje jako potvrzení o zmocnění (Power of attorney, je třeba jej vyhotovit pouze jednou)
 • EORI ČÍSLO PŘÍJEMCE A ODESÍLATELE
  Podmínkou pro celní odbavení zboží v Evropské unii a VB je číslo registrace a identifikace hospodářských subjektů (Economic Operators Registration and Identification number, EORI)
 • ČÍSLO FAKTURY A MĚNA
  Uvedeno na obchodní faktuře
 • ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU (KÓD HS) ZBOŽÍ
  Kód celosvětově jednotné klasifikace zboží
 • POPIS ZBOŽÍ
  Stručný popis zboží.
 • HODNOTA ZBOŽÍ
  Peněžní hodnota zboží a měna sloužící pro vypočtení cla a daně z přidané hodnoty
 • INCOTERMS
  Se svými obchodními partnery se můžete dohodnout na dodržování podmínek Incoterms, které definují, kdo odpovídá za celní odbavení a související náklady. 

 

 

 

TSP – naše doporučení ohledně přepravy do Spojeného království 


Pro zjednodušení přepravy zboží z EU do Spojeného království zavedla vláda Spojeného království přechodné zjednodušené postupy (Transitional Simplified Procedures, TSP). Díky TSP mohou příjemci zboží ve Spojeném království v situaci, kdy zboží překračuje hranice z EU, v dovozním prohlášení uváděn menší množství informací. TSP jsou použitelné pro většinu druhů zboží (vyjma např. nebezpečného nákladu). Pro získání výhod TSP se musí příjemce zboží ve Spojeném království k TSP přihlásit. Jakmile je přihlášen, musí být společnosti Kühne + Nagel poskytnuto číslo přihlášky k TSP.

Upozornění: 
Pokud společnost Kühne + Nagel nenavázala s příjemcem obchodní vztah, nejsme se zákona oprávnění se na příjemce za účelem zjištění jeho čísla přihlášky k TSP obrátit. Toto pravidlo se většinou uplatní v případě zásilek pro společnosti se sídlem v EU.  

Používání TSP zmírňuje riziko zpoždění na hranici, protože díky němu můžete v dovozním prohlášení uvádět menší množství informací. Pokud předložíte své číslo TSP, celní odbavení nemusí být provedeno ihned na hranici, což znamená, že většina zásilek nebude muset čekat na odbavení v přístavu.

Pro více informací si stáhněte náš leták o TSP zde.


Důležité odkazy a soubory ke stažení