Vaše snadné řešení pro zjednodušené celní odbavení po Brexitu

Od 1. ledna 2021 budou u veškerého zboží překračujícího hranice mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií vyžadovány úplně dovozní kontroly a následně úplná celní prohlášení.  

Aby se předešlo zbytečným zpoždění, potížím na hranicích, nebo omezeným dodávkám, vytvořili jsme v Kühne+Nagel jedinečné, automatizované a digitální řešení zpracování dat, díky kterému pro vás bude celní odbavení bezproblémovou zkušeností.   

Celní předpisy Spojeného království a EU se stanou závaznými

Spojené království formálně opustilo EU dne 31. ledna 2020. Bez ohledu na výsledek jednání o dohodě o volném obchodu se celní režimy stanou povinnými, jakmile skončí přechodné období dne 31. prosince 2020. Může tak vzniknout prostředí, v němž naroste počet stávajících formálních požadavků až na pětinásobek.  

Vláda Spojeného království dále uvedla, že nezavede žádná dříve ohlášená usnadnění celního odbavení, jako jsou přechodné zjednodušené postupy (TSP).

Tato situace vyžaduje řádnou přípravu, aby nedocházelo ke zpoždění pohybu zboží.

Border crossing between the United Kingdom and the European Union

 

Udělejte z celního odbavení bezproblémovou zkušenost

Digitální  

Od vašeho týmu je zapotřebí
minimum manuální práce.

Automatizované   

Zrychlete svůj proces
celního odbavení.

Vyhovující    

Ujistěte se, že splňujete post-brexitové
celní předpisy.

Kompletní       

Snižte své riziko potíží na hranicích.

Our automated customs solution

Celní odbavení může být výzvou - a my tomu rozumíme. Abychom zmírnili úsilí vynaložené při sběru dat a usnadnili plynulý pohyb vašeho zboží, vyvinuli jsme snadné a automatizované řešení. Digitálně zpracovává exportní údaje od vývozce, shromažďuje údaje o dovozu od dovozce a slučuje je za účelem vytvoření vývozního a dovozního prohlášení v souladu s požadavky Spojeného království a EU. 

Jednoduché a přímočaré, takže se můžete soustředit na své podnikání.

Kromě toho zde existuje flexibilita pro splnění jakéhokoli požadavku na další sběr dat, která by mohla být nezbytná na konci přechodného období, jako jsou bezpečnostní předpisy pro každou zásilku do a z Velké Británie.

Chcete se připravit na celní odbavení?

Kontaktujte nás

Zařídíme vaši celní deklaraci pro Spojené království po Brexitu. Tady je, co potřebujeme od vás:

 • PLNOU MOC
  Účelem je zplnomocnit Kühne + Nagel k tomu, aby za vás jednala jako přímý zástupce pří provádění celního odbavení; Tento dokument se také označuje jako potvrzení o zmocnění (Power of Attorney, je třeba jej vyhotovit pouze jednou)
 • EORI ČÍSLA PŘÍJEMCE A ODESÍLATELE
  Podmínkou pro celní odbavení zboží v Evropské unii a VB je číslo registrace a hospodářských subjektů (Economic Operators Registration and Identification Number, EORI)
 • ČÍSLO FAKTURY A MĚNA
  Uvedeno na obchodní faktuře
 • ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU (HS KÓD) ZBOŽÍ
  Kód celosvětově jednotné klasifikace zboží
 • POPIS ZBOŽÍ
  Stručný popis zboží
 • HODNOTA ZBOŽÍ
  Peněžní hodnota zboží a měna sloužící pro vypočtení cla a daně z přidané hodnoty
 • INCOTERMS
  Se svými obchodními partnery se můžete dohodnout na dodržování podmínek Incoterms, které definují, kdo odpovídá za celní odbavení a související náklady


Důležité odkazy a soubory ke stažení