Proč je pojištění přepravy zboží a zásilek důležité?

Bez ohledu na to, zda se jedná o pozemní, leteckou či námořní přepravu, odpovědnost dopravce je ve značné míře limitovaná - obvykle za 1 kg. Lokální i mezinárodní právo, jakož i smlouvy s dopravci upravujícími přepravu zboží, často vylučují nebo alespoň omezují pojistné plnění pro koncového zákazníka.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

 • Letecká přeprava (Montreal Convention) 19 SDR * za kg
 • Námořní přeprava (Hauge Visby Rules) 2 SDR * za kg nebo 666,67 SDR * na zásilku
 • Silniční přeprava (CMR) 8,33 SDR * za kg
 • Železniční přeprava (CIM) 17 SDR * za kg

* SDR představuje "Special Drawing Rights" - zvláštní práva čerpání

Pojištění přepravy nebylo nikdy předtím tak jednoduché.

Více informací o pojistném plnění naleznete v angličtině zde.

Výhody pojištění zásilky:

 • Kompenzace plné výšky pojištění hodnoty zboží bez ohledu na příčinu nebo zavinění dopravce
 • Konkurenceschopná výše pojistného
 • Pojistné krytí zásilek z domu do domu, zahrnující nakládky i vykládky
 • Profesionální poradenství a analýza rizik
 • Rychlé a snadné vyřizování pojistných událostí
 • Transparentnost při zobrazování výše pojistného na faktuře při každé přepravě
 • Bezpečnost zaručena spoluprací s prvotřídními pojišťovacími partnery
 • Integrovaná řešení elektronického pojištění generující pojistný certifikát, tištěný přímo Kühne + Nagel

Vzhledem k mimořádným odborným znalostem a objemu přeprav poskytujeme pojištění přepravy za konkurenceschopné ceny. Naši pojišťovací specialisté působící v 30 zemích, poskytují flexibilní pojistná řešení přizpůsobená individuálním požadavkům zákazníků.

Pokud nastane jakékoliv poškození či ztráta zboží během přepravy, vyřizování pojistné události je s naším pojištěním mnohem jednodušší. Všechny zásilky přepravované s Kühne + Nagel jsou zpracovány s nejvyšší pečlivostí a pozorností. Přesto bude v odvětví, jakým je logistika, vždy existovat určité riziko. Kromě specializovaných odborníků pracujeme v moderních prostorách, se standardizovanými procesy a kvalitním vybavením, kde jsou všechny tyto složky plně certifikovány a nezávisle kontrolovány. Produkt KN Sure je přizpůsoben Vašim potřebám tak, abyste měli během každé přepravy zboží klidnou mysl.

Jaké 3 typy pojištění zboží nabízíme?

 • KN Sure SPOT - jednoduché jednorázové pojištění
 • KN Sure FLEX - představuje balík služeb garantující pojištění zásilek přepravovaných přes Kühne + Nagel s možností jeho přerušení kdykoli budete chtít
 • KN Sure FIX - je řešení pro všechny Vaše zásilky, nejen ty, které přepravujete s Kühne + Nagel. Stačí si vybrat mezi online pojištěním a pojistnou smlouvou platnou po dobu jednoho roku
pojištění přeprav zmenšuje výdaje za ztrátu zboží