Agregátor obsahu

null Logistika pro automobilový průmysl – KN BatteryChain

Naše kompletní („end-to-end“) řešení pro zvládnutí výzev vyvolaných rostoucí poptávkou po lithiových bateriích

V dnešním světě utváří přechod k obnovitelným zdrojům energie každé průmyslové odvětví. Lithiové baterie hrají v tomto vývoji významnou úlohu, ale představují také vlastní složité výzvy – například dopravu a recyklaci. Proměňte tyto výzvy v obchodní příležitosti vaší společnosti!

KN BatteryChain se zabývá právě těmito výzvami. V rané fázi jsme společně se zákazníky vyvinuli integrované a specifické řešení pro celý životní cyklus baterie. Dnes máme vyškolené týmy na celém světě, které mohou poskytovat rady a vytvářet řešení, jež nejlépe vyhoví vašim potřebám.

Váš hodnotový řetězec lithiových baterií v rukou odborníků:

  • Vyzkoušejte maximální bezpečnost našich certifikovaných systémů a procesů v souladu s vybranými prvky normy IATF 16949 a přísným dodržováním příslušných mezinárodních norem pro nebezpečné zboží.

  • Spolehněte se na naše odborné znalosti, které přesahují dopravní služby, např. zjednodušením pomocí integrovaných řešení typu „end-to-end“ (od začátku do konce)

  • Posuňte přepravu a skladování lithium-iontových baterií na novou úroveň udržitelnosti. Sledujte vaši stopu CO2 a poraďte se, jak snížit nebo kompenzovat emise.

  • Sledujte váš náklad „ode dveří ke dveřím“ v reálném čase.

Vyberte si z našich připravených nabídek nebo nás kontaktujte, abychom vytvořili řešení na míru, které vyhovuje vašim potřebám:

  1. Lithium Inbound: od výrobce článků po montáž baterií, včetně uložení lithiových článků

  2. Následný trh s lithiovými bateriemi: od výrobce až po prodejní místo nebo obchodní zastoupení, včetně skladování lithiových baterií

  3. Lithium Reverse: od prodejního místa / obchodního zastoupení po kontrolu následného využití nebo recyklace lithiových baterií na konci životnosti

Obraťte se již dnes na naše odborníky a dozvíte se více o tom, jak co nejlépe využít váš hodnotový řetězec baterií.

Rádi vám pomůžeme

Vaši odborníci na logistiku pro automotive

Vaši odborníci na logistiku pro automotive

Kontaktujte nás