Agregátor obsahu

null Pharma and Healthcare Logistics - Global COVID-19 vaccine response

Hledání vakcíny proti COVID-19 pokračuje a logistický průmysl se připravuje na její distribuci po celém světě. Ve společnosti Kuehne+Nagel se ze všech sil snažíme zajistit, aby se vakcína do světa dostala co nejrychleji a nejbezpečněji.

Pandemie COVID-19 pokračuje a celý svět sleduje stejný cíl – objevit, vyvinout a distribuovat vakcínu.  Ve společnosti Kuehne+Nagel využíváme našich odborných znalostí z oblasti farmacie a zdravotnictví a zkušeností s vakcínami k tomu, abychom tento kriticky důležitý úkol podpořili. 

Tento článek poskytuje informace o aktuální situaci, zkoumá proces distribuce vakcíny a rozebírá, jak může logistický průmysl přispět ke splnění této mise.

Aktuální situace

Svět se jen zřídkakdy tolik soustředí na jediné téma. Vzhledem k tomu, co je v sázce, jsou lidé velmi motivovaní, aby našli vakcínu co nejrychleji. V současnosti pracuje na vakcíně proti COVID-19 více než 23 firem. Tyto vakcíny se nacházejí v různých fázích životního cyklu výrobku. 

Může chvíli trvat, než se vakcíny dostanou na trh. Vývoj, povolení, schválení a výroba vakcíny – obecně od vzniku vakcíny až do okamžiku, kdy je veřejně dostupná, uplyne několik let. Vzhledem k naléhavé potřebě mít vakcínu proti COVID-19 nyní všechny zúčastněné strany tento proces urychlují. Výrobci farmaceutických produktů / vakcín, firmy působící v oblasti zdravotní péče, výzkumné ústavy a úřady dělají vše pro to, aby se vývoj zrychlil a veřejnost měla zajištěný přístup k bezpečné a účinné vakcíně. 

Na globální úrovni se to, aby vakcína byla co nejrychleji dostupná, snaží zajistit Světová zdravotnická organizace (WHO). Andrew Witty, bývalý generální ředitel společnosti GlaxoSmithKline, odešel z pozice prezidenta UnitedHealth Group a generálního ředitele společnosti Optum, aby mohl vést program WHO pro vývoj vakcíny. Uvedení vakcíny na trh podporují také organizace jako PhRMA (Americká asociace inovativních farmaceutických firem). PhRMA zastupuje přední biofarmaceutické společnosti zabývající se výzkumem a usnadňuje spolupráci mezi firmami, aby jim pomohla při výzkumu, sdílení klinických výsledků a přípravě na výrobu z hlediska odborné způsobilosti a kapacity. 

Výše zmíněné úsilí podporuje vývoj vakcíny. Vyvinutím vakcíny však tvrdá práce nekončí. Celosvětová výroba a dodávky vakcíny se potřebují dostat k více než 7 miliardám lidí. Přestože tento rozsah nemá obdoby, společnost Kuehne+Nagel věří, že uvedení na trh lze dosáhnout rychle a bezpečně.

Nalezení řešení

Vývoj vakcíny proti koronaviru vyžaduje spolupráci většího počtu zúčastněných stran. Tvorba jakékoliv vakcíny je dlouhý a finančně náročný proces. Vzhledem k naléhavé potřebě získat vakcínu proti COVID-19 firmy tento proces urychlují a zefektivňují a provádějí několik kroků nikoli postupně, ale souběžně.

Získání vakcíny je tak kriticky důležité, že ve Spojených státech je poptávka po ní podpořena žádostí vlády. Tato iniciativa federální vlády vedla k vytvoření programu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a různými agenturami, který byl nazván Operation Warp Speed. Podporou masové výroby různých vakcín program urychlí úspěšnou přípravu životaschopného produktu. 

Ve snaze uspokojit celosvětovou poptávku po vakcíně firmy stojí před volbou, zda mají svůj výrobek ponechat ve své síti, nebo ho v daném odvětví sdílet za účelem zajištění masové výroby. Toto rozhodnutí ovlivní schopnost firmy dosahovat na trhu zisku. Vakcíny mají obvykle v porovnání s obecným portfoliem farmaceutických výrobků nízké marže.

Jedna z předních firem zabývajících se výzkumem odhaduje, že můžeme očekávat, že se vakcína vyrobená některou ze společností, jež o to usilují, dostane na trh nejdříve ve
4. čtvrtletí roku 2020 nebo v 1. čtvrtletí roku 2021, avšak s nízkou výrobní kapacitou.
Při zahrnutí potenciálních vakcín od dalších společností výrobní kapacita roste, přičemž jedna z předních firem odhaduje, že do začátku roku 2021 dokáže vyrobit 1 miliardu dávek. 

To přináší řadu důležitých otázek: Kdo bude kontrolovat nabídku po vyvinutí životaschopné vakcíny (nebo vakcín) a jejím uvedení na trh?  Udrží si kontrolu firma, která vakcínu vytvořila, nebo bude rozhodovat vláda, kdo k vakcíně bude mít přístup?  Budou jednotlivé země používat stávající dodavatelské řetězce (např. distributory), nebo požádají armádu o podporu?

V současnosti víme, že velké farmaceutické firmy ještě před vytvořením úspěšné vakcíny sjednávají dohody s různými zeměmi. Některé firmy také pro svoji vakcínu zahájily 3. fázi klinických testů a v rámci programu Operation Warp Speed se zavazují k tomu, jaký počet dávek vyrobí. Tyto prvotní dohody ukazují, jak budou smlouvy o dodání vakcíny vypadat, až budou zkoušky dokončeny a dojde na distribuci vakcín.  

"Společnost Kuehne+Nagel je připravena zajistit pokrytí budoucí poptávky po distribučních službách v souvislosti s vakcínami proti COVID-19: „Bude to jako příbojová vlna, ale rozhodně se nejedná o něco, co bychom označili za nemožné.“  

Dr. Detlef Trefzger ve Wall Street Journal

Pharma and Healthcare Logistics - vaccine response

Úloha logistiky

V čem spočívá přínos logistického průmyslu, zatímco se toto všechno odehrává, a jak se úloha logistiky změní po vyvinutí vakcíny?

V současnosti není jasné, jak bude vakcína vypadat. Nikdo si není jistý, při jaké teplotě by měla být dopravována nebo jak stabilní vakcína bude. Další neznámou je to, kde bude vakcína vyráběna, její původ, místa určení a požadavky na skladování. V současnosti je příliš brzo se dohadovat, jak budou tyto proměnné vypadat. Globální, regionální a místní dosah závisí na tom, v jaké fázi je výrobek schválen. 

Společnost Kuehne+Nagel již oslovují farmaceutické společnosti, které si chtějí v nadcházejícím roce zajistit kapacitu pro potenciální vakcínu. Tyto požadavky na skladování uvádějí různé teploty (žádají o kapacitu pro hluboké zmrazení −60 až −80 °C, zmrazení −20 °C a skladování při teplotě 2 až 8 °C). Společnost Kuehne+Nagel se připravuje na to, aby uspokojila příchozí poptávky, a ve spolupráci se zákazníky se snaží zjistit množstevní a zvláštní požadavky vztahující se k jednotlivým vakcínám. Zákazníci jsou již v kontaktu a podepisují se společností Kuehne+Nagel dohody, které mají umožnit nalézt řešení pro pokrytí budoucí poptávky. Prokazují tak svoji připravenost a snahu předejít tomu, aby něco bránilo celosvětové distribuci vakcíny. 

Divize logistických služeb společnosti Kuehne+Nagel pro farmacii a zdravotnictví a QuickStat (tým společnosti Kuehne+Nagel pro klinické zkoušky) jsou připraveny sehrát svoji úlohu v úspěšném uvedení vakcíny proti COVID-19 na trh. Náš tým bude trhu nabízet následující logistické služby s cílem zajistit dodávky vakcíny a zároveň ochránit potřeby našich stávajících zákazníků:

  • Letecká přeprava: Nabídka služeb pro dodávky od dveří ke dveřím se zaměřením na 32 konkrétních letišť po celém světě, která mají potřebné schopnosti a dopravní kapacitu, infrastrukturu, kvalifikované pracovníky, úrovně služeb a kvalitní podporu a odpovídají známým místům výroby a místům určení.  Tyto služby budou zahrnovat použití suchého ledu, dostupnost kontejnerů/obalů, servis na letišti / viditelnost letištní plochy atd. a bude na ně dohlížet speciální tým HyperCare sloužící jako jediné kontaktní místo a zaměřující se na naše zákazníky zabývající se problematikou COVID-19.  Před komerčním uvedením výrobku na trh budeme rovněž nabízet naše služby již od předklinické fáze až po 3. fázi klinických zkoušek.

  • Silniční přeprava: Využití našich investic a kapacity v celé naší logistické síti pro silniční dopravu KN PharmaChain umožňující nabídnout vnitrostátní distribuci s použitím silniční dopravy ve Spojených státech, Evropě, na Středním východě, v Africe, Indii, Malajsii a Singapuru. Tato nabídka služeb uspokojí všechny požadavky, pokud jde o teplotu při přepravě vakcín proti COVID-19 (2 až 8 °C, zmrazené −20 °C, hluboce zmrazené −60 až −80 °C s použitím pasivních obalů) a pomocný materiál (např. injekční stříkačky).

  • Námořní přeprava: Přestože o námořní dopravě se v případě vakcín proti COVID-19 obvykle nehovoří, námořní doprava je schůdnou a nezbytnou možností pro pomocný materiál.  V přípravě na schválení použitelné vakcíny nebo vakcín nyní dopravujeme injekční stříkačky, osobní ochranné prostředky, obalový materiál atd. po celém světě.

  • Kontaktní logistika / integrované logistické služby: Vzhledem k omezené kapacitě sítě pro farmaceutické a zdravotnické výrobky rozšíříme naši stávající kapacitu i naši síť partnerů, abychom zvládli dopravu z hlavních míst původu do hlavních míst určení.  Tyto služby budou zahrnovat zajištění zdrojů, uzavírání smluv a schválení/kvalifikaci dodavatelů, řízení objednávek, sledování zásilek, přehled o stavu zásob i audity a kontroly kvality.  Na základě aktuální poptávky zákazníků budeme ve Spojených státech, Evropě a Asii nabízet distribuční centra a související řešení, jež s použitím naší sítě GxP a týmu pro mimořádné situace a logistiku humanitární pomoci zajistí dodávky do celého světa.

Společnost Kuehne+Nagel s plným nasazením hledá způsob, jak lze dodat produkty pacientům po celém světě. Aktuální informace vám poskytne příslušný zástupce společnosti Kuehne+Nagel nebo se na nás můžete obrátit e-mailem prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře.

Rádi vám pomůžeme

Vaši odborníci na logistiku pro farmacii a zdravotnictví

Vaši odborníci na logistiku pro farmacii a zdravotnictví

Kontaktujte nás