Agregátor obsahu

null Příprava na Brexit

Od 1. ledna 2021 budou u veškerého zboží překračujícího hranice mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií vyžadovány úplně dovozní kontroly a následně úplná celní prohlášení. Aby se předešlo zbytečným zpožděním, potížím na hranicích, nebo omezeným dodávkám, společnost Kuehne+Nagel pečlivě sleduje a přijímá nejnovější regulační změny. Ve výsledku nabízíme odborné poradenství a celní služby - takže váš náklad zůstává neustále v pohybu.

​​​​​​Celní předpisy Spojeného království a EU se stanou závaznými

Spojené království formálně opustilo EU dne 31. ledna 2020. Bez ohledu na výsledek jednání o dohodě o volném obchodu se celní režimy stanou povinnými, jakmile skončí přechodné období dne 31. prosince 2020. Může tak vzniknout prostředí, v němž naroste počet stávajících formálních požadavků až na pětinásobek.  

Pro zjednodušení celních postupů zavedla vláda Spojeného království "postupný přístup" pro dovoz do Spojeného království. Dovozci z UK budou mít možnost vstupovat do nekontrolovaného zboží v rámci takzvaného zjednodušeného celního režimu pro přepravu zboží (CFSP), který kompenzuje potřebu úplného hraničního prohlášení do 30. června 2021. Obchodníci budou také moci využít mechanismus odložené DPH, kdy je potřeba pouze zaúčtovat dovozní DPH, ale nemusí ji v době vstupu do Velké Británie zaplatit.

Tato situace vyžaduje řádnou přípravu, aby nedocházelo ke zpoždění pohybu zboží.

​​​Celní odbavení může být výzvou - a my tomu rozumíme. Jako nominovaný důvěryhodná partner vůči vládě Spojeného království můžeme našim zákazníkům poskytovat nejnovější poznatky a podrobné rady, abychom usnadnili používání nových celních předpisů. Společnost Kuehne+Nagel vám pomůže již v rané fázi zajistit, aby byl váš náklad odeslán a odbaven úplným a vyhovujícím způsobem.

Chcete se připravit na celní odbavení?​​​​

Připojte se k našim webinářům  

Kontaktujte nás


Zařídíme vaši celní deklaraci pro Spojené království po Brexitu. Tady je, co potřebujeme od vás:

Účelem je zplnomocnit Kuehne+Nagel k tomu, aby za vás jednala jako přímý zástupce pří provádění celního odbavení (je třeba jej vyhotovit pouze jednou)

Podmínkou pro celní odbavení zboží v Evropské unii a VB je číslo registrace a hospodářských subjektů (Economic Operators Registration and Identification Number, EORI)

Pokud odesílatel vytvoří vývozní prohlášení samostatně, je nutné poskytnou číslo MRN vývozního prohlášení (VDD) - které se pak vloží do objednávky přepravy - a předat průvodní dokument pro vývoz řidiči

Cla a daň z přidané hodnoty se počítají na základě hodnoty zboží a měny

Kód harmonizované klasifikace zboží

Stručný popis zboží v místním jazyce, včetně hrubé/čisté hmotnosti a počtu/typu balení

Peněžní hodnota zboží a měna sloužící pro vypočtení cla a daně z přidané hodnoty

Se svými obchodními partnery se můžete dohodnout na dodržování podmínek Incoterms, které definují, kdo odpovídá za celní odbavení a související náklady

Sdělte nám, která importní procedura bude použita na základě hraničního operačního modelu (UK Border Operating Model). Zvolená možnost musí být potvrzena před zahájením EU vývozu. Pokud společnost Kuehne+Nagel není pověřena přípravou úplného dovozního prohlášení, uveďte ENO v objednávce přepravy 

Rádi vám pomůžeme

Contact Brexit

Vaši odborníci na Brexit

Kontaktujte nás