Floating Contact Form Portlet

Agregátor obsahu

Nouzové plánování pro odolný dodavatelský řetězec

Důležitým aspektem efektivní strategie dodavatelského řetězce bylo vždy být v pohotovosti a organizovaní. Globální narušení v posledních několika letech však urychlilo potřebu pohotovostního plánování jako nikdy předtím. "Jak se mohu připravit dopředu?" je dnes velkou otázkou.

Během posledních několika let jsme se naučili, že budoucnost je nepředvídatelná a věci se mohou změnit během okamžiku. V souvislosti s rychlým šířením koronaviru v loňském roce a nedávným zablokováním Suezského průplavu podniky po celém světě přehodnocují své logistické procesy, aby měly prostor pro větší flexibilitu. V důsledku toho se do popředí rychle dostává pohotovostní plánování. Pojďme si říci, jak může chytré plánování zabránit tomu, aby vás nečekané problémy zpomalily.

Přechod od "just-in-time" k "just-in-case“

Ještě před několika lety byl nejdůležitějším znakem optimalizovaného dodavatelského řetězce pojem "just-in-time" - podniky chtěly dodávat své výrobky s nízkými náklady a včas. Pomalu, ale jistě roste význam logistiky "just-in-case".

Změna zaměření na "just-in-case" zahrnuje diverzifikaci operací dodavatelského řetězce kombinací a využíváním různých druhů dopravy, tras, přístavů a míst, odkud se dodává zboží. Díky proaktivnímu plánování s předstihem a široké škále možností, které máte k dispozici, můžete v případě nouze jednoduše přejít na alternativní řešení, jež vyhoví vašim potřebám.

Vezměme si například multimodální přepravu. Poskytuje spolehlivou přepravu na trasách, které jsou relativně neovlivnitelné narušením. Ve společnosti Kuehne+Nagel jsme pro naše zákazníky zavedli alternativní způsoby dopravy prostřednictvím produktu Sea-Air. Podívejte se, jak jsme jednomu z nich pomohli úspěšně přejít na jinou trasu během vrcholící pandemie v loňském roce.


Schopnost poradit si při nečekaných výkyvech

Informovanost zákazníků a flexibilita je pro plánování nepředvídatelných událostí nepostradatelná. Poskytovatelé logistických služeb vám sice mohou poskytnout rady a pokyny, ale v případě potřeby musíte být otevřeni vyzkoušení nestandardních řešení. Nikdo nemůže předvídat rušivé události, jako jsou stávky, nehody, útlum obchodu atd. Ochota riskovat v těchto obdobích vás však může odlišit od konkurence.


Zlepšení viditelnosti a kontroly

Pro váš dodavatelský řetězec je zásadní mít přehled o zásilkách od začátku do konce. Pokročilé digitální nástroje, jako je myKN, vám poskytnou přístup k aktuálním informacím a umožní vám neustále sledovat vaše zboží. Díky této transparentnosti můžete odhalit případné problémy a rychle na ně reagovat. Jediným kliknutím tlačítka můžete zjistit, kde se vaše zásilky nacházejí a jak jsou ovlivněny. Pomáhá vám učinit informovaná rozhodnutí založená na datech, a to i za stresujících okolností.


Vytvoření prostoru pro jasnou komunikaci

Význam komunikace se v rozhovorech o krizovém plánování často rozmělňuje. Jasný komunikační tok však pomáhá podporovat transparentnost pro všechny zúčastněné strany v dodavatelském řetězci. Pomáhá hladkému přechodu rolí a odpovědností během narušení. Díky zavedené komunikační strategii můžete rychle oslovit různé partnery v dodavatelském řetězci.Příklad naší rychlé reakce na zablokování Suezského průplavu

Nedávná krize v Suezském průplavu je skvělým příkladem toho, jak může neočekávaná nehoda negativně ovlivnit provoz dodavatelského řetězce po celém světě. Z odstupu by se mohlo zdát, že obchod by měl mít zpoždění 6 dní – což byla doba trvání zablokování. Celá krize však způsobila vlnový efekt - ovlivnila harmonogramy přepravy kontejnerových lodí na několik měsíců.

Abychom našeho zákazníka co nejlépe připravili na dopady krize, tým Sea-Air Product společnosti Kuehne+Nagel neúnavně pracoval na nápravě jeho dodavatelského řetězce. Jako první krok jsme rychle přesměrovali některé jejich zásilky, které již byly na cestě do Suezského průplavu. Po změně jejich cílového přístavu jsme kontejnery přijali v překladišti a zbytek cesty jsme urychlili pomocí letecké přepravy. Díky tomu se náš zákazník dostal na trh dříve, než plánoval, a to navzdory problémům, které představovala blokáda.

Podniky si dnes - více než kdy dříve - uvědomují mnoho neovlivnitelných faktorů, které řídí jejich dodavatelské řetězce. Přestože budoucnost zůstává nepředvídatelná, ve společnosti Kuehne+Nagel zajišťujeme, aby existoval plán B (nebo dokonce C), a vyvíjíme škálovatelná řešení, která našim zákazníkům pomohou nejistotám snadno a s jistotou čelit.