Floating Contact Form Portlet

Agregátor obsahu

Digitalizace jako nezbytnost v moderni namorni preprave

Tlak na digitalizaci všech oborů v přepravě v posledních letech narůstal, ale pandemie covid-19 nám ukázala, že je naprosto nezbytnou součástí dnešního světa.

Výjimkou tak samozřejmě není ani námořní nákladní doprava, která kromě digitalizace potřebuje i standardizaci procesů. Základním předpokladem úspěchu je spolupráce mezi přístavy, lodní přepravou a návaznou logistikou. A to se samozřejmě neobejde bez neustálého vývoje v oblasti digitalizace a zpracování velkých objemů dat. To povede nejen k usnadnění obchodu a všech souvisejících procesů. Zároveň se může jednat o jednu z cest z koronavirové krize, neboť dojde k podpoře hospodářského oživení.

Svou roli v tomto sehrává i Mezinárodní námořní organizace, jež je agenturou OSN. Ta si klade za úkol přivést současnou digitální revoluci také do oblasti nákladní námořní dopravy. Neméně důležité je zajistit také kybernetickou bezpečnost, ochranu životního prostředí a celkovou bezpečnost námořní kontejnerové přepravy. Rozvoj digitálních technologií povede též k rozvoji standardizace a zvýšení efektivity.

V dubnu 2019 vznikl závazný požadavek na elektronickou výměnu dat. Současně se plánuje vytvoření jednotného místa, kam by se podávaly elektronické dokumenty a data o odjezdech a příjezdech lodí. Data z tohoto místa se budou předávat všem zúčastněným firmám zapojeným do nákladní námořní přepravy.

Kühne+Nagel je v tomto oboru průkopníkem. Jeho platforma seaexplorer obsahuje lodní linky a jízdní řády spojené s lodní přepravou a kontejnerovými zásilkami. Tato inteligentní platforma poskytuje úplnou kontrolu nad trasami různých přepravců.