Agregátor obsahu

null Pojištění přepravy speciálních zásilek

Když je vaše podnikání jedinečné, mělo by být takové i vaše pojištění.

Máte speciální náklad, který vyžaduje zvláštní ochranu? Kryje vaše pojištění takovéto zadání?

Kuehne+Nagel spolupracuje s mezinárodní pojišťovací společností Nacora International Insurance Brokers, abyste získali správné krytí rizik pro vaše zboží při přepravě z místa původu do místa určení. 

 

LOGISTIKA PRO RYCHLE SE KAZÍCÍ ZBOŽÍ

Nikdy nedokážete předvídat překážky, které mohou zabránit dodávce vašich výrobků podléhajících rychlé zkáze na trh.

Zrušení letů, nepříznivé počasí nebo nepředvídané požadavky na skladování se mohou objevit v jakémkoli bodu dodavatelského řetězce.

Nabízíme exkluzivní plány pojištění pro ovoce a zeleninu, květiny, mražené potraviny a další.

 

HOTELOVÁ LOGISTIKA

Ať už se jedná o modernizaci stávajícího hotelu, nebo budování nového, musíte zvažovat více než jen standardní dopravní rizika.

S plány pojištění navrženými s ohledem na váš projekt jste kryti pro konsolidaci zásilek v místě původu, značení položek pokojů a instalací prováděné společností Kuehne+Nagel, zprovoznění z kontejnerů a sběrných boxů typu pick-and-pack, jakož i veškerého nábytku, příslušenství a vybavení pro použití ve vašem hotelu nebo kasinu.

 

NÁPOJOVÁ LOGISTIKA

Tranzit přes různá časová a klimatická pásma může mít neočekávaný dopad na zásilky. Vaše víno, pivo, lihoviny a jiné nápoje je nutné pojistit nad rámec běžných dopravních rizik. Sestavte plán, který udržuje váš jedinečný dodavatelský řetězec krytý od začátku do konce.

 

KONTRAKTNÍ LOGISTIKA – POJIŠTĚNÍ RIZIK SKLADOVÁNÍ

Když se váš dodavatelský řetězec pohybuje na mezinárodní úrovni, náklad v určitém okamžiku prochází skladem. Vyhledání pojištění pro tato další rizika pro vás může být neznámé území.

Protože nabízíme plné pokrytí po celém světě, chráníme váš speciální náklad před přírodními nebezpečími, náhodným poškozením a riziky vyplývajícími z násilného vniknutí – pro všechny běžné třídy komodit. 

Odškodnění a odpovědnost jsou často diskutovanými body, je-li náklad skladován. Na základě určitých dohod kontraktní logistiky musí být zboží ve vlastnictví provozovatele pojištěno. Zástupce Nacora je k dispozici, aby usnadnil krytí dohodnuté ve smlouvě.

 

LOGISTIKA ROPY A PLYNU

Pro vlastníky projektů v oblasti ropy a zemního plynu je nezbytné dodržovat plán, aby nedošlo k finančním ztrátám. Pokud váš speciální náklad vyžaduje vysoký stupeň znalostí a porozumění, musíte mít odpovídající pojištění. 

Pro řízení potenciálních rizik nebo neúspěchů nabízíme řešení pro standardní přepravu z A do B s další výhodou zabudované rezervy pro zpoždění při spuštění. Jste kryti pro vykládku v místě určení, průzkumné zařízení a náklad související s projektem nebo mimo rozsah dodávky.

Rádi vám pomůžeme

Vaši odborníci na pojištění

Vaši odborníci na pojištění

Kontaktujte nás