Agregátor obsahu

null Komerční pojištění

Komerční řešení pojištění, která plně chrání váš podnik.

Největší obavy vyvolává ochrana nákladu, nicméně existují další rizika, která se mohou objevit v každodenním provozu. Bez ohledu na druh vašeho podnikání a místo, kde je provozujete, chcete záruky proti nepředvídaným událostem.

Obchodní pojištění poskytuje krytí při nehodách, škodách na majetku a dalších incidentech, ke kterým může dojít během běžné obchodní činnosti. Od základních plánů až po specializovaná řešení – nabízíme nákladově efektivní možnosti pro: 

  • Odpovědnost přepravců
  • Škody na majetku
  • Řízení rizik narušení obchodní činnosti a dodavatelského řetězce
  • Odpovědnost vůči třetím stranám
  • Odpovědnost z provozu motorových vozidel
  • Odpovědnost zaměstnavatele
  • Projektové programy

Kuehne+Nagel spolupracuje s Nacora International Insurance Brokers na podpoře malých a středně velkých společností při navrhování, realizaci a řízení nákladově efektivních pojistných programů. Dovolte našim odborníkům v oblasti péče o zákazníky navrhnout plán, který bude odpovídat vaší strategii.

Rádi vám pomůžeme

Vaši odborníci na komerční pojištění

Vaši odborníci na komerční pojištění

Kontaktujte nás