Agregátor obsahu

null Informace pro zákazníky: Kongesce u Suezského průplavu

+++ Čekající lodě úspěšně propluly. Jelikož některá plavidla musela zrušit nebo přesměrovat svou plavbu, v extrémních případech dorazí náklad o 15 - 20 dní později, než bylo plánováno. Provozovatel lodi vyhlásil 1. dubna 2021 společnou havárii +++ Loď EVER GIVEN uvízla napříč Suezským průplavem poté, co se odklonila od svého kurzu 23. března, což vedlo ke kongesci více než 400 dalších lodí v této oblasti.

Rejdař Evergreen, provozovatel lodi Ever Given si vzhledem k rychle rostoucím nárokům poškozených stran, rozhodl vyhlásit společnou havárii a najal si společnost Richards Hogg Lindley (dispašér), která připraví rozvrh, na jehož základě dojde k vypořádání vzájemných nároků mezi provozovatelem lodě a vlastníkem přepravovaného nákladu.

Co znamená společná havárie?

Společná havárie definuje zvláštní ustanovení námořního práva, které se týká škodní události v námořní dopravě. Účelem společné havárie je spravedlivé rozdělení nákladů a ztrát, ke kterým došlo ve snaze zachránit posádku, loď či náklad.  Princip společné havárie spočívá na právu kapitána lodi rozhodnout v případě nebezpečí o úmyslném způsobení škody na lodi, přepravovaném zboží či o vynaložení jiných nákladů, aby se zabránilo škodám větším. Řešení dopadu společné havárie probíhá v takzvaném dispašním řízení a pro tento účel provozovatel či vlastník lodi najme dispašéra (u lodi Ever Given jde o společnost Richards Hogg Lindley), což je oprávněná osoba pro řešení případů společné havárie. Dispašér není oprávněn vydat náklad, pokud na něm vázne povinnost poskytnout příspěvek do společné havárie, dokud takový příspěvek není zaplacen, nebo není poskytnuta záruka, že zaplacen bude. Částka příspěvku bude určena procentem z hodnoty zboží dle obchodní faktury a toto procento může nabývat i vysokých (desítek %) hodnot, které bude muset majitel zboží zaplatit, aby mu byla zásilka vydána.

Co je potřeba udělat?

Aby bylo možné nepoškozený náklad uvolnit, je majitel zboží povinen předložit dispašérovi záruku. Toto obvykle zajistí pojišťovna, u které měl majitel zboží sjednáno zbožové připojištění. V případě nepojištěné zásilky musí majitel složit příspěvek (tzv. Average Bond)  v hotovosti na účet dispašéra. 

 

Update 29/03/2021

Incident způsobil dlouhé dopravní zácpy na této vodní cestě, které bránily průjezdu lodí a zapříčinily zpoždění. Mezitím se na obou stranách asijsko-evropského obchodního kanálu dostalo do zácpy nejméně 400 lodí - včetně lodí poblíž Port Saidu ve Středozemním moři a Port Suez v Rudém moři.

Současnou novou výzvou je dokončit odbavení čekajících lodí. Od 18:00 29. března do 8:00 30. března, bude zpracováno cca. 113 lodí v obou směrech v různých konvojích. S tímto systémem by čekající lodě mohly být vyřízeny za 3 nebo 3,5 dne, ale odhadujeme, že celkově bude vyřízení nashromážděných lodí dokončeno během příštích 5-8 dnů. Jelikož některá plavidla musela před týdnem zrušit svou plavbu, v extrémních případech dorazí náklad o 15-18 dní později, než bylo plánováno.

V seaexploreru najdete seznam všech dotčených plavidel, včetně těch, která plují kolem mysu Dobré naděje. Realistické ETA každé lodi budeme pravidelně aktualizovat, abychom všem našim zákazníkům umožnili přizpůsobit podle těchto údajů jejich plánování.

Existují též alternativy a řešení pro časově kritické zboží. Zásilky, které mají být teprve naloženy, lze také směrovat prostřednictvím služeb letecké nákladní dopravy společnosti Kuehne+Nagel, železniční dopravy z Číny do Evropy nebo pomocí kombinované námořní + letecké služby.


 

Update 29/03/2021 - 10:30pm CET

Záchranná operace byla dokončena 29. března. Provoz v kanálu byl obnoven v obou směrech. Dnes kolem 17:00 místního času v Káhiře (CLT) Suezský průplav oficiálně oznámil úspěšné obnovení plavbyschopnosti EVER GIVEN. EVER GIVEN je nyní zakotven ve Great Bitter Lake a první lodě opustily jezero jižním směrem. První byl Yangming Wish s 14 100 TEU, následovaný Maersk Esmeraldas s 13 100 TEU a EVER GLOBE (sesterská loď EVER GIVEN) s 20 150 TEU.

 

Update 29/03/2021 - 9am CET

Správa Suezského průplavu dnes v pondělí oznámil, že panamská kontejnerová loď EVER GIVEN byla úspěšně opětovně spuštěna na vodu poté, co zareagovala na zásahové manévry, čímž byl kurz lodi výrazně upraven o 80% a záď plavidla se vzdálila 102 metrů pobřeží.

Manévry se obnoví, jakmile hladina vody v období od 11:30 stoupne na maximální výšku 2 metry, což umožní úplné změny kurzu plavidla do středu kanálu.

Úřad pro Suezský průplav zdůraznil, že plavba v kanálu bude obnovena, jakmile bude plavidlo opět plně na vodě a bude nasměrováno na technickou prohlídku.

Jakmile bude EVER GIVEN venku z průplavu, dalším úkolem je co nejrychleji vyřídit  téměř 400 lodí na obou stranách kanálu. To může trvat dalších sedm dní. Za normálních okolností může touto vodní cestou proplout 50 lodí denně. 

Mezitím se ukázalo, že jedna z balastních nádrží v předpolí je poškozena. Ale motor a kormidlo jsou připraveny k provozu, vysvětlil manager lodi Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), který je zodpovědný za technologii a posádku.

Kvůli blokádě stále více a více přepravních společností nemělo jinou možnost, než v posledních dnech převést své kapitány na novou, nákladnou trasu. A.P. Møller-Mærsk vysvětlil, že mezitím vyslal na dlouhé okliky kolem mysu Dobré naděje 15 lodí, protože se předpokládalo, že to bude trvat stejně dlouho jako zpoždění v průplavu.

 

Update 28/03/2021 - 9pm CET

Úředníci průplavu sdělili, že bylo dosaženo určitého pokroku. V sobotu se Ever Given již pohnul 17 metrů na sever a objevily se pozitivní signály, že loď bude brzy vyzdvižena a byly přidávány další remorkéry. Současně však egyptský prezident Abdul Fattáh Sísí nařídil Úřadu pro Suezský průplav, aby vypracoval další plány a připravil služby pro vykládku.

 

Update 27/03/2021 - 4am CET

Bagrování mělo být včera v noci dokončeno, ale kvůli přílivu a odlivu musí pokračovat později, aby se dosáhlo hloubky 18 metrů a poté zahájilo vyprošťování pomocí vlečných člunů.

SMIT Salvage byl vybrán pro řešení incidentu. Stále neexistuje přesný časový rámec, kdy bude incident vyřešen. V nejhorším případě je třeba kontejnery vyložit. Pro případ selhání bagrování probíhají nezbytné přípravy. V současné době není možné předpovědět, jak dlouho by vykládka trvala.

 

Update 27/03/2021 - 10am CET

 

Úřad pro Suezský průplav v pátek ve 13 hodin oznámil, že procento bagrování s cílem odstraňování písku kolem přední části panamské kontejnerové lodi EVER GIVEN dosáhlo přibližně 87 %, přičemž množství činí přibližně 17 tisíc metrů krychlových písku.

V pátek večer ve 22:00 pak vedoucí úřadu oznámil zahájení vlečných manévrů lodi 9 obřími remorkéry.

Úřad pro Suezský průplav rovněž vysvětlil, že odtahové manévry vyžadují přítomnost několika pomocných faktorů, z nichž nejvýznamnější je směr větru a příliv a odliv, což z nich činí složitý technický proces, který vyžaduje několik pokusů. Velkou kontejnerovou loď bylo možné teoreticky tento víkend uvolnit.

USA nabídly Egyptu pomoc při odblokování Suezského průplavu.

 

Update 26/03/2021 - 10am CET

Úřad pro Suezský průplav pokračuje ve vyprošťování plavidla jedním ze známých říčních rypadel „Mashhoor“. Bagrovací práce prováděné okolo obrovské panamské kontejnerové lodi EVER GIVEN jsou součástí snahy zaplavit loď a obnovit plavbu v průplavu. 

Písek kolem přídě lodi má být odstraněn, což vytlačí 15 – 20 tisíc metrů krychlových písku prostřednictvím vytlačovacích linek bagru. Cílem je dosáhnou hloubky 12 – 16 metrů, které jsou vhodné pro plavbu lodi. 

Přizváni byli i nizozemští a japonští odborníci, aby pomohli najít řešení případu, k čemuž momentálně přispívají bagrovací práce, které od čtvrtečního večera provádí Mashhour Dredger. Bagr s názvem „10. ramadán“ zahájil ve středu večer přípravné práce, což bohužel nestačilo.


Existuje možnost, že bude nutno částečně vyložit kontejnery, aby mohla loď znovu vyplout. Neexistuje také žádný konkrétní časový rámec pro vyřešení případu.

 

Update 26/03/2021 - 8 am CET


Stále nenastala žádná změna, EVER GIVEN je nadále uvízlý v Suezském průplavu. Dotčeno je tím více než 300 000 TEU plných kontejnerů. První dopravci směřují svá plavidla okolo Afriky / mysu. To zabere asi 7-8 dní času navíc. EVER GREET (20 000 TEU) na cestě do Rotterdamu a Hyundai Prestige (5023 TEU) na cestě do Yantianu objížděly i Rudé moře a Gibraltarský průliv.


Zdroj: seaexplorer

 

Update 25/03/2021 - 3 pm CET


Průjezd Suezským průplavem je v současné době uzavřen pro plavidla v obou směrech. Kontejnerová loď provozovaná společností Evergreen Marine byla ovlivněna silnými větry a písečnou bouří v úterý 23. března. Provozovatel plavidla Evergreen Marine Corp ve svém prohlášení uvedl, že EVER GIVEN byl odkloněn z kurzu silným větrem, když vplul do kanálu z Rudého moře, ale žádný z jeho kontejnerů se nepotopil.

Úřad pro Suezský průplav oznámil, že plavba Suezským průplavem zůstává dočasně pozastavena. To potrvá pouze do doby, než budou dokončeny práce umožňující další plavbu velké panamské kontejnerové lodi EVER GIVEN, která najela na mělčinu v oblasti km 151 (značka kanálu). Práce vedoucí k obnovení plavby zahrnují tažení a tlačení uvízlé lodi pomocí 8 velkých remorkérů, z nichž největší je BARAKA 1 s tažnou kapacitou 160 tun.

Snaha o uvolnění lodi je nyní v rukou společnosti SMIT Salvage BV. Uvolnění plavidla „může trvat dny až týdny, podle toho, s čím budeme konfrontováni“, řekl ve středu Peter Berdowski, výkonný ředitel mateřské společnosti SMIT Boskalis Westminster, v rozhovoru pro nizozemský televizní program Nieuwsuur. „Nemohu vyloučit, že to může trvat týdny, pokud je loď opravdu zaseknutá a bude nutno zbavit se nákladu a bagrovat.“

Úřad pro Suezský průplav rovněž uvedl, že včera severním konvojem projelo 13 plavidel z Port Saidu. Lodě pak měly pokračovat v plavbě průjezdem podle toho, zda byly práce na ztroskotané lodi dokončeny. Kromě toho byl přijat alternativní scénář, ve kterém zbývající lodě kotví v čekací zóně Bitter Lake, dokud nebude možné plně obnovit dopravu. Nákladní lodě, které již uvízly za EVER GIVEN, budou obráceny zpět na jih zpět do Port Suez, aby kanál uvolnily. Úřady doufají, že udělají totéž s EVER GIVEN, jakmile bude osvobozena.