Agregátor obsahu

null Certifikat AEOF

Celní úřad vydal v srpnu 2018 společnosti Kühne + Nagel ČR povolení AEOF. V souladu s celním kodexem Unie jí tímto udělil status Oprávněného hospodářského subjektu.

Povolení AEOF se vztahuje na činnosti účastníka celního řízení: zjednodušuje celní postupy, potvrzuje dodržování bezpečnostních nařízení v rámci celních operací v zahraničním obchodu.
Kuehne+Nagel tak může nově využívat úlevy, přednostní zacházení v rámci celního řízení či podstupovat méně fyzických kontrol zásilek svých zákazníků. Rozsah pravomocí je popsán v celním kodexu Unie a v nařízení Komise pro přenesení pravomoci.

Získání povolení AEOF zároveň potvrzuje závazek Kuehne+Nagel ČR k dodržování vysokých bezpečnostních standardů v celních záležitostech i v rámci dodavatelských řetězců v globálním obchodě. Bezpečnost je značena písmenem „F“ v jinak známé zkratce AEO.

Certifikace zvyšuje pozitivní vnímání Kuehne+Nagel jako silného a kvalifikovaného obchodního partnera pro zákazníky na českém logistickém trhu.