Camera System Notice

Informační povinnost ohledně kamerového systému vůči zaměstnancům (a dalším zaznamenaným osobám):

 • Účel zpracování: důvodem pro zpracování osobních údajů v podobě kamerových záznamů je oprávněný zájem správce a třetích stran přiměřeně zajistit bezpečnost resp. ochranu zdraví a majetku na pracovišti
 • Rozsah zpracování: kamerový systém se záznamem
 • Identifikace správce dat: Kühne+Nagel, spol. s r.o., se sídlem Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, IČ: 45787115
 • Identifikace zpracovatele dat: Kühne + Nagel, spol. s r.o., pověřený zaměstnanec
 • Adresy zpracování: provozovna Hostivice, provozovna Krupka u Teplic, provozovna Brno
 • Příjemci osobních údajů: v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování
 • Doba uchovávání záznamu: Záznamy jsou uchovávány po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování.
 • Způsob mazání: přepis ve smyčce
 • Režim fungování systému: nepřetržitý na základě detekce pohybu
 • Počet kamer a jejich umístění:

  • provozovna Hostivice: 132 kamer umístěných po celé provozovně a parkovišti
  • provozovna Krupka u Teplic: 37 kamer umístěných po celé provozovně a parkovišti
  • provozovna Brno: 23 kamer umístěných po celé provozovně a parkovišti


  E-mail: privacy-czech-republic(at)kuehne-nagel.com