Kühne + Nagel masově využívá technologii blockchain pro své online transakce již od roku 2016

Ve společnosti Kühne + Nagel využíváme ve velkém měřítku technologie blockchain při objednávání nákladní námořní dopravy. Tím poskytujeme odesilatelům zboží větší komfort služeb, zrychlenou komunikaci i administrativu, zjednodušení procesů, daleko přesnější sledování zboží či dokonalejší vedení a správu všech dat o zásilkách.

Od roku 2016 musí být všechny kontejnery ověřeny ještě před naložením na loď kvůli své deklarované hmotnosti, a proto se Kühne + Nagel rozhodl propojit technologii blockchain právě se zavedením povinné deklarace VGM, Verified Gross Mass.

  • Technologie blockchain se používá v rámci našeho portálu Verified Gross Mass (VGM)
  • Poskytuje nezastupitelné výhody a využití v logistice velkých výrobních závodů
  • Každý rok se aplikují vylepšená technologická řešení s využitím nových funkcionalit a digitálních aplikací
  • Přináší zásadní zlepšení transparentnosti toku zboží, zatím jen v mezinárodní námořní přepravě

Všechny informace a data o zásilce, odeslané právě prostřednictvím VGM portálu, jsou uložena do speciální online aplikace a díky rozhraní blockchainu je umožněna další precizní výměna dat se třetími stranami (rejdaři a zákazníky). Nejsou tedy už potřebné žádné jiné komunikační kanály (e-mail, telefon, dokumenty, tiskárny, faxy, nákladové listy, apod.), což minimalizuje lidskou chybovost, náklady na manuální úkony a čas strávený administrativou.

Společnost Kühne + Nagel přišla s řešením, které striktně dodržuje současné přísné požadavky trhu na důvěrnost dat a ochranu soukromí, čímž se právě i blockchain stává přirozeným pracovním nástrojem a aplikací budoucnosti logistiky. My v Kühne + Nagel přinášíme benefit pro své zákazníky, kdy digitálně sdílená data o zásilce zajišťují v řetězci blockchain 100% evidenci o každé případné neoprávněné manipulaci. Tento proces zvyšuje efektivitu a transparentnost mezinárodního obchodování. Navíc si zákazníci mohou kdykoliv prohlédnout historii všech transakcí. Všechna data o transakcích jsou uložena právě na blockchainu a, s ohledem na soukromí a důvěrnost, jsou složitě strojově šifrována a k dispozici jsou pouze těm, kteří mají autorizované povolení a jsou součástí té které obchodní transakce.

"Seznam výzev týkajících se nasazení a používání blockchainu v logistice je dlouhý, ale reálně použitelné a fungující aplikace pro blockchain je velmi těžké ve světě najít. Naše řešení pro VGM portál, vyvinuté společně našimi odborníky na námořní dopravu a týmem IT, nám ale umožňuje využít opravdu obrovský potenciál blockchainu v reálním prostředí výroby a logistiky, a to na počtu stovek tisíc transakcí měsíčně. Naši zákazníci mají jednoznačný prospěch z aplikace na výměnu dat a informací se třetími stranami, která je odolná proti falšování, chybovosti, pomalým procesům, a naopak se pyšní zvýšenou efektivitou a vyšší transparentností jejich zásilek,“ sděluje Miroslav Pudil, ředitel společnosti Kühne + Nagel.

Kühne + Nagel je celosvětově největší námořní speditér a v letecké přepravě je číslo dva.

Ze své pozice se tak logicky zabývá i řadou jiných projektů blockchain, ať už se zákazníky, dodavateli nebo vládními organizacemi z různých průmyslových odvětví. Plný potenciál blockchainu a jeho výhody se totiž mohou projevit u všech článků řetězce, ať už výrobního, dodavatelského nebo spotřebního, tj. při spolupráci všech zúčastněných stran a se všemi obchodními partnery řetězce. Zapojení Kühne + Nagel do konsorcia, které se soustředí na digitalizaci (B/L) přepravních dokumentů v námořní dopravě, je tím nejlepším příkladem. Provoz portálu VGM na technologii blockchainu v reálném prostředí mezinárodní námořní dopravy s využitím obrovského objemu přepravních dat přináší nezaplatitelné zkušenosti a cenné odborné znalosti pro vývoj dalších aplikací blockchainu.

Proč vlastně v roce 2016 vznikl portál Kühne + Nagel VGM? Poskytl odesilatelům zboží pohodlné řešení pro povinné podávání VGM prohlášení o hmotnosti kontejnerů se zbožím. Tento údaj je povinně požadován pro námořní zásilky a vychází z mezinárodního nařízení SOLAS.

Kontaktujte Kühne + Nagel