«« Vývoj a trendy v leteckém cargu                                                                                     5 tipů pro celní odbavení »»

ELD v silniční přepravě v USA

Revoluce pro řidiče v USA - nástup elektronické evidence pracovní doby!

TÉMA: SILNIČNÍ PŘEPRAVA, DOPRAVA V USA, MODERNÍ TECHNOLOGIE

Dne 18. prosince 2017 nabylo v USA účinnosti nové federální nařízení o ELD („Electronic Logging Device“), tj. elektronická evidence práce osádky vozidel v silniční osobní i nákladní dopravě platný pro každého profesionálního řidiče.

Co je ELD?

Cílem nařízení ELD vydaného Federálním úřadem pro bezpečnost v dopravě (FMCSA, Federal Motor Carrier Safety Administration) amerického Ministerstva dopravy (DOT, U. S. Department of Transportation’s) je zlepšit bezpečnost silničního provozu tím, že dosud papírové záznamy o jízdě řidičů nákladních vozidel a autobusů nahradí elektronická evidence, čímž se zavede i dodržování pracovní doby profesionálních řidičů (HOS).

FMCSA uvádí, že nařízení ELD odhadem v USA zachrání 26 životů ročně a zabrání 562 zraněním v důsledku střetu s velkými užitkovými vozidly. Pravidlo pozitivně ovlivní nejen řidiče USA, ale také mexické a kanadské řidiče na amerických dálnicích.

ELD automatizuje a digitalizuje proces bývalého zapisování záznamů tužkou na papír, kdy se doba řízení, doba jízdy vozidla, přestávky řidičů, pohyb vozidel, ujetá vzdálenost a poloha vozu zaznamenávaly manuálně. Profesionální řidiči návěsů a autobusů dostali dva roky, aby přešli z papírových deníků na ELD k 18. prosinci 2017. FMCSA zveřejnilo seznam chytrých telefonů a dalších bezdrátových zařízení, které se hodí pro použití ELD. Profesionální dopravci, kteří mají svá stávající kompatibilní zařízení pro záznam umístěná na palubě vozu, budou moci používat tato zařízení až do prosince 2019.

Co znamená ELD pro americký průmysl a pro podnikání?

Celkově se, se zkrácením doby řízení, očekává zvýšení poptávky po volných řidičích, protože tito si již nemohou dovolit překračovat, v rámci bezpečnosti, limity své pracovní doby při současném dodržení termínů dodání zásilky k zákazníkovi.

Proto se předpokládá, že nastane navýšení poptávky po volných nákladních kapacitách a navýšení poptávky po volných řidičích, což bude mít za následek:

  • zdražení služeb silniční dopravy
  • prodloužení doby přepravy zboží k zákazníkovi

Jak se mohou přepravci a zákazníci připravit?

  1. Jedním z nejaktivnějších způsobů, jak se připravit na případné změny, je zajistit, aby nakládka zboží u zákazníka proběhla o den či dva dříve.
  2. Pokud dopravu nelze zajistit jedním řidičem a doba přepravy se nedá natáhnout, pak je řešením najmout druhého řidiče, tedy celkovou přepravu zajistit s vyššími náklady.
  3. Dopravci i zákazníci by navíc měli zdvojnásobit svoje úsilí, aby zajistili všechno pro naprosto včasnou a dobře předem naplánovanou dobu nakládky a vykládky zboží, což pomůže snížit čekací doby řidičů.
  4. Možná nejlepším způsobem, jak hladce přejít na nový systém ELD, je spolupracovat s významným a silným logistickým partnerem, který umí a musí držet krok se změnami ve světě spedice. Takovýto partner poskytuje alternativní možnosti, myslí strategicky a doporučuje taková řešení, která zmírňují potenciální negativní dopady.
  5. Ačkoli je nařízení navrženo tak, aby chránilo životy, každý odesílatel či zasílatel si musí být jist, že spolupracuje jen s prověřenými a schválenými dopravci v souladu se zákonem. Spolupráce se silným logistickým partnerem zajišťuje, že máte vždy k dispozici připravený a informovaný tým, jež hledá nejlepší možná odborná řešení pro váš byznys. A to i pro nestandardní nebo krizové logistické situace.

Další informace získáte od našeho týmu odborníků na námořní nákladní přepravy.