Digitalizace v námořní přepravě »

Větrná energie v lodní přepravě. Oceanbird jako průkopník v hledání nové cesty k udržitelnosti.   

TÉMA: LODNÍ PŘEPRAVA, NÁKLADNÍ NÁMOŘNÍ DOPRAVA, NET ZERO CARBON, UDRŽITELNOST V PŘEPRAVĚ, EKOLOGIČTĚJŠÍ PŘEPRAVA, VĚTRNÁ ENERGIE, ALTERNATIVNÍ POHON, UHLÍKOVÁ STOPA, EMISE CO2

Na cestě k ekologičtější námořní přepravě přichází ke slovu mnoho technologií. Švédské konsorcium si klade za cíl zahájit do roku 2025 provoz nákladní lodi pro přepravu vozidel využívající jako pohon větrnou energii. Takto konstruovaná loď by měla vypouštět o 90 % méně oxidu uhličitého než konvenční nákladní lodě typu roll-on/roll-off (RoRo).

Nákladní loď Oceanbird s délkou 200 metrů má disponovat kapacitou pro 7 000 automobilů a její maximální výška s plně vztyčenými křídlovými plachtami bude dosahovat 105 metrů. Vzhledem by tak mohla připomínat futuristickou verzi klasické plachetnice z 19. století.

Konsorcium plánuje pravděpodobné uvedení plavidla do provozu na konci roku 2024. Přeplutí severního Atlantiku bude této nákladní lodi trvat přibližně 12 dní oproti osmi dnům u konvenčních plavidel.

Technologie křídlových plachet funguje na podobném principu jako křídla letadel. Odhad snížení emisí CO2 o 90 % vychází z hodnot při přeplutí severního Atlantiku průměrnou rychlostí 10 uzlů. Plavidlo bude zároveň disponovat motorem na palivový pohon pro provoz v přístavech a pro případ slabého větru.

I my v Kühne+Nagel si dobře uvědomujeme potřebu snížení ekologických dopadů přepravy. V rámci naší iniciativy Net Zero Carbon jsme si stanovili do roku 2020 za cíl kompenzovat přímé emise CO2, kterým se nelze vyhnout. Zároveň jsme se rozhodli proaktivně řešit uhlíkovou stopu vytvářenou našimi smluvními partnery - aerolinkami, lodními přepravci a dalšími přepravními společnostmi nejpozději do roku 2030.

Již nyní vám umožňujeme přepravovat vaše kusové zásilky jako 100% uhlíkově neutrální a to bez jakýchkoli dodatečných nákladů. Pro více informací o KN LCL Net Zero Carbon klikněte zde.

 

Zdroj: gCaptain