Top 30 největších námořních speditérů světa »

Povolení AEOF pro Kühne + Nagel ČR

Celní úřad vydal v srpnu společnosti Kühne + Nagel ČR povolení AEOF.

TÉMA: CELNÍ DEKLARACE, POVOLENÍ AOEF

V souladu s celním kodexem Unie jí tímto udělil status Oprávněného hospodářského subjektu.

Povolení AEOF se vztahuje na činnosti účastníka celního řízení: zjednodušuje celní postupy, potvrzuje dodržování bezpečnostních nařízení v rámci celních operací v zahraničním obchodu.
Kühne + Nagel tak může nově využívat úlevy, přednostní zacházení v rámci celního řízení či podstupovat méně fyzických kontrol zásilek svých zákazníků. Rozsah pravomocí je popsán v celním kodexu Unie a v nařízení Komise pro přenesení pravomoci.

Získání povolení AEOF zároveň potvrzuje závazek Kühne + Nagel ČR k dodržování vysokých bezpečnostních standardů v celních záležitostech i v rámci dodavatelských řetězců v globálním obchodě. Bezpečnost je značena písmenem „F“ v jinak známé zkratce AEO.

Certifikace zvyšuje pozitivní vnímání Kühne + Nagel jako silného a kvalifikovaného obchodního partnera pro zákazníky na českém logistickém trhu.