Námořní přepravy do nebo z USA

Silniční doprava z přístavů na východním pobřeží kolabuje

TÉMA: NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA DO USA, SILNIČNÍ DOPRAVA, LTL, SBĚRNÁ SLUŽBA

Silniční návazná doprava z přístavů na východě Spojených států nadále zdražuje a přeprava zboží do skladů, k zákazníkům nebo na železniční nádraží zpomaluje.

Proč? Pokračující zrychlování ekonomického růstu v USA je umocňováno, kromě navyšování lokální výroby, navíc i nárůstem importů do USA. O dopravních kapacitách na letištích USA jsme v souvislosti s cargo přepravami již psali, nicméně v současné době je kritická situace hlavně v silniční nákladní dopravě ze severoamerických přístavů na východním pobřeží. A to i s ohledem na ekonomické výhledy, které nevykazují žádné známky zpomalení růstu.

Řešení situace v pozemní dopravě se v USA stává opravdu horkým tématem, hlavně v následujících letních měsících. Nejvíce zasažena je silniční LTL přeprava, sběrná služba a železniční trasy pro intermodální přepravu zboží. Důvodem kritické situace je i fakt, že právě tyto typy spedice patří k nejrychleji ovlivnitelným přepravám v době silného ekonomického domácího růstu.

Tyto trh omezující podmínky jednak navyšují zákazníkům jejich přímé náklady za dopravu zboží, ale stále častěji dochází i k navýšení cen kvůli poplatkům za zpoždění dodávek a za skladování.

Co způsobuje krizi silniční dopravy v USA?

Existuje řada faktorů, které způsobují současné rostoucí náklady za služby silniční dopravy v USA:

 • Nově zaváděná regulace ELD („Electronic Logging Device“), tj. elektronická evidence o práci osádky vozidel v silniční osobní i nákladní dopravě, která vstoupila v platnost teprve 18. prosince 2017, kdy každý profesionální řidič musí dodržovat nařízení ELD;
 • Letošní mrazivé počasí s mohutnými sněhovými bouřemi, množstvím silničních kalamit a výpadků v dopravě;
 • Stále přetrvávající negativní dopady sezóny hurikánů v roce 2017;
 • Nedostatek řidičů i samotných dopravních prostředků;
 • Obecná a dlouhodobá nerovnováha ve vytěžování LTL nákladních kapacit;
 • Kvůli stávkám v přístavech na západním pobřeží US přesunuli rejdaři některé své servisy na východní atlantické pobřeží a dominový efekt následně způsobil zdržení a kapacitní problémy i tady;
 • Silná národní i globální ekonomika a růst trhu.

Které oblasti USA jsou nejvíce zasažené?

Složitější situace panuje v silniční dopravě obecně ve všech státech USA. Některé z nejvýznamnějších dopadů se však dějí převážně v blízkosti hlavních vnitrostátních a mezinárodních dopravních uzlů. Příkladem jsou vnitrozemské intermodální huby v Chicagu, Houstonu a Memphisu.

A mezi nejpostiženější oblasti vůbec patří klíčové (importní) přístavy v Los Angeles-Long Beach (jeden z největších přístavů na světě), New Yorku-New Jersey (nejlidnatější město Spojených států amerických) a Savannah (opět východ USA).

Potřebujete své zboží dovézt do USA urgentně? Klikněte a poptejte leteckou přepravu!

Co mohou dopravci udělat pro minimalizaci navyšování nákladů a zpoždění?

 1. Úzkým partnerstvím a dobrou komunikací přepravních společností s rejdaři a zákazníky lze lépe předvídat zdržení, tím i efektivněji plánovat a předcházet možným dodatečným poplatkům a skladnému.
 2. Logistici v zemích odesílatele zásilky by měli více promýšlet potenciální hrozby při exportu do USA a už předem hledat co nejlepší řešení uzpůsobené jak dopravní situaci, tak požadavkům zákazníků.
 3. Partnerství zákazníka se silnou logistickou společností může zmírnit negativní dopady situace pro odesílatele a usnadnit mu importní proces v samotných USA.
 4. Poplatek za zdržné či skladné je někdy nevyhnutelný. Avšak dobrý logistický partner, který je zákazníkům zavázán vstřícnou komunikací a špičkovými službami, jim pomáhá získávat informační náskok a tím i minimalizovat dobu zdržení kontejnerů, resp. zboží.
 5. Proaktivní spolupráce s dopravci a snaha o urychlení přístavních operací v námořních přístavech omezují zpoždění zásilek kvůli „truckingu“ na minimum.

V průběhu léta by se situace měla zlepšovat, budeme vás průběžně informovat.