Emirates SkyCargo hodnotí nejlepší prodejce v ČR »

GDPR v Kühne + Nagel

I kopírování a tisk na firemní tiskárně podléhají evropskému nařízení GDPR, kromě desítek jiných opatření - viz níže.

25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení EU tzv. GDPR, General Data Protection Regulation, o ochraně osobních dat. Kühne + Nagel ČR nyní intenzivně nastavuje všechny své interní procesy pro důsledné dodržovaní postupů při shromažďování, nakládání a uchovávání citlivých dat našich zákazníků napříč všemi divizemi a odděleními.

Co je GDPR?

  • General Data Protection Regulation je legislativou Evropské unie, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů v evropském prostoru.
  • Nařízení GDPR se týká všech institucí, firem, poskytovatelů online služeb, ale i jednotlivců, kteří zpracovávají data klientů, zaměstnanců či dodavatelů napříč všemi segmenty.
  • Za porušení nových pravidel hrozí vysoké pokuty. Maximální výše je 20 mil. eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti.
  • Nařízení GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018.

Příručka Ministerstva průmyslu a obchodu k GDPR určená nejen malým a středním firmám obsahuje řadu praktických návodů a řeší modelové případy, jak GDPR aplikovat do praxe.

Ve společnosti Kühne + Nagel ČR se pečlivě na přijetí GDPR připravují všechny divize pod vedením pověřených osob v odděleních QSHE, HR, IT, financí, obchodu a marketingu.Jak je to tedy např. s firemní kopírkou / tiskárnou?

Firemní tiskárny / kopírky stojící na chodbách musejí být vybaveny zabezpečením proti úniku údajů z dokumentů volně ležících na přístrojích a zneužitelných neoprávněnou osobou. Každé zařízení ve firmě má tedy vyžadovat zabezpečený přístup nejlépe heslem, kartou, čipem apod. pro zajištění komplexní ochrany dat.

POZOR: GDPR je nařízení EU, nikoli směrnice. Platí tedy přímo a má přednost před zákonem zemí.

Výňatek z Příručky MPO k nařízení GDPR:

Kdo je kdo podle GDPR?

CO JE GDPR V ČESKU? Krátké shrnutí »»