Žebříček největších logistických firem Evropy »

Krátkodobá předpověď světového obchodu

Nárůst objemu světového obchodu v reálném čase - BŘEZEN 2018:
142,4 (+ 14,6 % YoY)

TÉMA: EKONOMIKA, SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE, gKNi, LOGINDEX

Navýšení objemu celosvětového obchodu bylo za březen nejpomalejší za pět měsíců. Přestože obchod zpomalil, dosavadní data nenaznačují žádný obrat směrem k jeho recesivnímu poklesu. Ukazatel světového obchodu gKNi (World Trade Indicator, WTI) dosáhl na konci března úrovně 142,4. Míra nárůstu světového obchodu očištěná od sezónních vlivů vzrostla v březnu meziměsíčně o 0,2 %, což představuje meziroční nárůst o 14,6 % (YoY).

Evropské země měly silný start se začátkem roku 2018. Nicméně dynamika růstu obchodu se, zejména v březnu, výrazně zpomalila: Švédsko, Nizozemsko, Španělsko, Itálie a Německo zaznamenaly dokonce zápornou roční finanční bilanci.

Naproti tomu Čína, Jižní Korea, Tchaj-wan a Spojené státy zaznamenaly v poslední době vysoké tempo růstu. Data z Tchaj-wanu naznačují růst po únorovém útlumu.

Na základě předpovědí zemí na duben by světový obchod měl znovu zrychlit, alespoň v krátkodobém horizontu.

Unikátní indikátor světového obchodu gKNi, který je aktualizován denně a veřejně publikován 1 x měsíčně, poskytuje spolehlivou krátkodobou předpověď hlavních veličin světového obchodu (tzv. nowcast) o celkovém zdraví globální ekonomiky. Samotný přeshraniční obchod je totiž jedním z prvních a včasných ukazatelů ekonomického vývoje.

Ukazatel WTI (World Trade Indicator), jako součást balíčku makroekonomických dat společnosti LogIndex, používá pro svůj výpočet big data jedné z největších globálních logistických databází, jejíž data se celosvětově sbírají mnoho desítek let.

LogIndex je součástí skupiny Kuehne + Nagel Group - největšího globálního poskytovatele nákladních námořních přeprav, druhého největšího leteckého přepravce na světě, druhého největšího poskytovatele smluvních logistických služeb a předního poskytovatele navigačních služeb pro sledování zásilek po celém světě.

NowCasting je ekonomický termín pro tak zvanou „teďpověď“, tj. jde o spojení slov „now“ a „forecasting“.

Ukazatel světového obchodu WTI ke konci března 2018 očištěný od sezónních vlivů (SA, seasonally adjusted): 142,4 bodů, leden 2010 = 100 bodů. Vývozní a dovozní údaje WTO ke konci ledna 2017 (NSA): 145,5 (+ 19,7% meziročně); Leden 2010 = 100 bodů.

Meziměsíční změny indikátoru světového obchodu WTI gKNi (SA) a vývozy a dovozy Světové obchodní organizace WTO (NSA).

Ukazatel světového obchodu (gKNi WTI)

Ukazatel světového obchodu (gKNi WTI) očištěný od sezónních vlivů (SA), leden 2010 = 100 bodů.

Mapa indikující nejnovějšími trendy odvozených z prognóz LogIndex a z oficiálních údajů o vývozech a dovozech v USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD a SEK. [USD: USA, Latinská Amerika, Afrika, východní Evropa, Baltské moře, Balkán, Indie, Čína, Indonésie, a j.]

Data logistické skupiny Kuehne + Nagel se skládají z vlastních a anonymizovaných údajů o globálních přepravách všech druhů dopravy. V některých segmentech jsou navíc zahrnuta i data z jiných externích zdrojů pro sestavení plnohodnotné a reálné představy, např. z aplikací pro sledování zboží v námořní dopravě nebo data o kapacitách přibližně 22 milionů kontejnerů (TEU) anebo data z letecké dopravy více než 110 000 letů za den.

Referenční měsíc je leden 2018. - *Neupravený souhrn zemí a ekonomik, pro které sekretariát Světové obchodní organizace (WTO) sestavuje měsíční hodnoty obchodů na trzích (v USD). Celkové údaje pokrývají více než 90 % světového obchodu. Obchody vývozců ropy a komodit z Afriky a Středního Východu nejsou zahrnuty v důsledku nedostatku dat.

Metodika indikátoru světového obchodu gKNi (gKNi WTI)

Ukazatel světového obchodu gKNi, který sestavuje společnost LogIndex AG, poskytuje hodnocení globálních ekonomických aktivit v reálném čase. GKNi WTI udává „téměř okamžitá“ reálná data o oficiálních globálních exportech a importech publikována jen zhruba s 2měsíční prodlevou. Vzhledem k úzkým vazbám na mezinárodní obchod poskytují ukazatele gKNi také první signály jak pro finanční, tak pro komoditní trhy. Sezónně očištěná data a ukazatelé v nominálních hodnotách USD jsou denně aktualizovaná a dostupná zákazníkům v aplikaci gKNi. Měsíční gKNi WTI data jsou veřejně přístupná.

Aplikace gKNi WTI je navržena tak, aby předjímala změny či obraty v ekonomických aktivitách. Indikátor světového obchodu gKNi WTI je založen na analýze reálných dat v reálném čase největších národních ekonomik světa, které představují 55 % mezinárodního obchodu a 69,5 % HDP světa. Indikátor gKNi kombinuje vlastní globální data z přeprav zboží po celém světě v reálném čase v různých režimech dopravy s externími zdroji, jako je propustnost přístavů, denní data o celních záznamech a velmi detailní pohyby plavidel a letadel v reálném čase.

Ukazatel světového obchodu WTI gKNi shrnuje odhady exportu a dovozu všech nejvýznamnějších obchodních partnerů společnosti LogIndex/Kuehne + Nagel  očištěné od sezónních vlivů. Nowcasty se stanovují také na základě podílu obchodu s určitým zbožím ve vybraných zemích. Nejnovější aktualizace dat se provádí a publikuje co nejdříve po obchodní a finanční závěrce daného měsíce. Indikátor gKNi se měří a udává v nominálních hodnotách USD. Na rozdíl od čistě objemových ukazatelů pracuje gKNi WTI i s vlivem globálních cenových rozdílů u zboží, daní, celních sazeb či nákladů za dopravu, a samozřejmě i vlivem směnných kurzů. V souvislosti s analýzou časových řad se mimo jiné používají následující techniky: Kalmanův filtr založený na dynamických faktorech modelů (DFM) a Bayesovský přístup k analýze a predikci časových řad, vzorkování smíšených dat (MIDAS) a modelech autoregresivního klouzavého průměru ARIMAX s exogenními regresory.