Naše služby poskytujeme zákazníkům zapojeným do výstavby, dodávek a realizace průmyslových celků bez ohledu na to, jakou roli v nich hrají - investor, zhotovitel nebo objednatel. Vzhledem k faktu, že je poradenství, plánování, příprava a schopnost realizace v týchž rukou, nabízíme integrovaný přístup s cílem zajistit dodržování přesně stanovených harmonogramů zákazníka, bez ohledu na to, zda komponenty projektu pocházejí z jedné země, nebo z celého světa.

Naši projektoví manažeři nabyli znalosti a zkušenosti zejména z operativních procesů a realizace mezinárodních projektů.

Průmyslové oblasti

Rozumíme specifikům vašeho podnikání

Kühne + Nagel zajišťuje logistické koncepty pro projekty vyžadující zvláštní zacházení při manipulaci a přepravě. Jejich realizace často vyžaduje pronájem celých lodí, letadel, těžkotonážní manipulační techniky i speciálních dopravních prostředků při letecké, silniční a železniční přepravě:

  • Petrochemický a chemický průmysl
  • LNG zařízení (zkapalněný zemní plyn) a zařízení pro zpětné zplynování
  • Rafinerie a zařízení na zpracování plynu
  • Výroba potrubí a ocelových konstrukcí
  • Energetický průmysl (elektrárny a vodárny)

Portfolio služeb

Úspěšná projektová logistika je otázkou kreativity a velkých zkušeností

Naši projektoví manažeři nabyli znalosti a zkušenosti zejména z operativních procesů a realizace mezinárodních projektů. Vzhledem k tomu, že všechny projekty vyžadují dodržování specifických podmínek a legislativních, či právních požadavků, patří úzká spolupráce s mezinárodními dodavateli, zkušenosti s realizací globálních projektů, jakož i naše přítomnost v požadované oblasti, mezi klíčové faktory oceňované našimi zákazníky:

Tam, kde nejsou žádné mosty, nebo cesty ... my je postavíme!

Projekty jsou často realizovány v odlehlých oblastech světa v náročných terénech. Se spolehlivým partnerem a globální sítí Vám pomůžeme postavit mosty, překonáme hory, dokonce i upravíme a vybudujeme infrastrukturu.

Kühne + Nagel získal během své působnosti rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování logistických služeb pro velké průmyslové projekty.