Pokud máte pocit, že jsou ceny letecké přepravy pro dálkovou přepravu příliš vysoké, ale zároveň potřebujete rychlejší řešení, než nabízí námořní přeprava, zkuste pouvažovat nad jejich důkladnou kombinací.

Intermodální přeprava poskytuje kombinaci ekonomické stránky námořní přepravy s rychlostí letecké, čímž dosáhnete nákladově efektivní řešení. Fúze dvou typů přepravy umožňuje zaslat zboží z Asie do Evropy, Severní a Jižní Ameriky nebo Afriky s dobou dodání 2 - 3 týdnů.

V případě, že je zboží, které přepravujete sensibilní na cenu, a není jeho přeprava urgentní, zvažte využít výhody kombinace letecké a námořní přepravy s Kühne + Nagel. Může to být správná odpověď na Vaše logistické potřeby.

Pro více informací, prosím, kontaktujte nás.

Intermodální přepravy