Všeobecné otázky

Jak mohu monitorovat svoji zásilku?

Zásilku máte možnost sledovat prostřednictvím online aplikace KN Login zadáním sledovacího čísla (Tracking Number). V případě, že potřebujete naši asistenci, neváhejte nás kontaktovat.

Jaké informace je třeba poskytnout, aby mi mohla být zaslána cenová nabídka?

Pro silniční přepravu je nutné sdělit tyto informace: místo nakládky a vykládky včetně PSČ, počet nákladových kusů, hmotnost zásilky, rozměry, případně objem, požadovaný tranzitní čas a jakékoliv specifické dispozice (požadavek na hydraulické čelo, připojištění, časové okno pro nakládku nebo vykládku apod.).

Detaily pro poptávku lze také vložit přímo do poptávkového formuláře pro:

  • leteckou přepravu tady
  • námořní přepravu tady
  • pozemní přepravu tady

Mohu si objednat přepravu u Kühne + Nagel jako soukromá osoba?

Nikoliv. Pouze právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou využít spedičních služeb Kühne + Nagel.


Druhy zboží a přepravní údaje

Co jsou podmínky INCOTERMS?

INCOTERMS je soubor 11 standardních obchodních podmínek, přičemž každá podmínka je označena třemi písmeny. Tyto podmínky jsou běžnou součástí mezinárodních smluv a zabývají se tématy jako je kontrola zboží, finanční odpovědnost, platba pojištění nákladu či platba vlastní přepravy nebo přechod rizik. Obchodníkům poskytují jednotný soubor pravidel, který stanovuje závazky smluvních stran, a eliminuje tak riziko nedorozumění.

INCOTERMS ke stažení zde.

Jaké rozměry a hmotnost má zboží u silniční přepravy sběrnou službou?

Pro přepravu silniční sběrnou službou musí zásilka splňovat následující parametry:

  • Maximální hmotnost jedné zásilky 2 500 kg, ale zároveň 10 cbm
  • Maximální hmotnost nákladového kusu je 1 200 kg
  • Maximální délka nákladového kusu je 2,4 m
  • Maximální výška nákladového kusu je 2,2 m
  • Maximální šířka nákladového kusu je 2,4 m

Přepravujete i nebezpečné zboží?

Ano. Mezi specializované činnosti společnosti Kühne + Nagel patří i přeprava některých druhů nebezpečných nákladů. Chcete-li získat více informací, obraťte se, prosím, na nás přes kontaktní formulář.

Co znamená zkratka ADR?

ADR je zkratka Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Jejím účelem je určení podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů po silnici. Mimo jiné třídí nebezpečné látky podle jejich vlastností, stanovuje požadavky na jejich balení a značení apod.


Pojištění

Na jakou hodnotu jsou moje zásilky pojištěny?

Zásilky automaticky pojišťovány nejsou. Zásilku pojistíme jen v případech, když o to příkazce (zákazník) požádá.