Objevte nový myKN »

Podílíme se na vzdělávání budoucích logistiků v Česku

Máme radost - Podílíme se na vzdělávání budoucích logistiků v Česku

TÉMA: VZDĚLÁVÁNÍ, LOGISTIKA

Čtenářský koutek a chodba pro studenty logistiky vznikla v barvách Kühne + Nagel na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice jako součást nové spolupráce mezi školou a logistickou společností.

Kühne + Nagel se rozhodl posilovat povědomí o mezinárodní logistice a předávat své praktické zkušenosti do oblasti školství, vzdělávání a budoucího náboru. Společnost se bude podílet na informovanosti studentů se zájmem o obor spedice, logistiky a nákladních přeprav všeobecně.

Objevilo se v logistických médiích:

NOVÝ ČTECÍ KOUTEK NA PARDUBICKÉ UNIVERZITĚ NABÍZÍ LOGISTIKU I DÍKY PODPOŘE KÜHNE + NAGEL
Vydavatelství Economia ve spolupráci s logistickou společností Kühne + Nagel otevřely nový čtecí koutek v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Tamní vysokoškoláci si tak mohou zpříjemnit čekání mezi přednáškami čtením Hospodářských novin, týdeníku Ekonom či měsíčníku Logistika. „Studenti začali hned od počátku čtecí koutek v barvách Kühne + Nagel využívat,“ uvedl děkan Dopravní fakulty docent Libor Švadlenka.

O konkrétních projektech spolupráce se studenty, budoucími logistickými manažery, vás budeme detailně informovat na našem webu.

 

  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 1
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 2
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 3
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 4
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 5
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 6
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 7
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 8