Objevte nový myKN »

Podílíme se na vzdělávání budoucích logistiků v Česku

Máme radost - Podílíme se na vzdělávání budoucích logistiků v Česku

TÉMA: VZDĚLÁVÁNÍ, LOGISTIKA

Čtenářský koutek a chodba pro studenty logistiky vznikla v barvách Kühne + Nagel na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice jako součást nové spolupráce mezi školou a logistickou společností.

Kühne + Nagel se rozhodl posilovat povědomí o mezinárodní logistice a předávat své praktické zkušenosti do oblasti školství, vzdělávání a budoucího náboru. Společnost se bude podílet na informovanosti studentů se zájmem o obor spedice, logistiky a nákladních přeprav všeobecně.

O konkrétních projektech spolupráce se studenty, budoucími logistickými manažery, vás budeme detailně informovat na našem webu.

  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 1
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 2
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 3
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 4
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 5
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 6
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 7
  • Kühne + Nagel se podílí na vzdělávání budoucích logistiků v Česku 8