Systém KN Login zásluhou vzájemně spolupracujících řešení fungujících na společné platformě optimalizuje tok informací mezi vámi a vaším partnerem. Tato užší integrace systémů, procesů a lidí zlepšuje interakci se všemi zúčastněnými stranami.

Interaktivní plánovač doručení (IDP) umožňuje on-line plánování  v reálném čase. Minimalizuje komunikaci a optimálním způsobem podporuje plánování doručení a procesy pro nákladní zásilky FCL a LCL přepravované po moři. Díky tomu lze nastavit zásilkám prioritu dle naléhavosti potřeby konkrétního produktu.

Snadná spolupráce s KN Login

KN Login zvyšuje produktivitu a efektivitu, neboť nabízí bezpečné spojení odesílatelů, příjemců, společnosti Kühne + Nagel a poskytovatelů služeb třetích stran.

KN Login Booking

KN Login Booking představuje pohodlný, rychlý a účinný prostředek objednávání zásilek online.

KN Login Booking představuje webový nástroj, který poskytuje zákazníkovi snadnou manipulaci a obsluhu bez potřeby dodatečné softwarové instalace.

KN Login Booking umožňuje

 • Objednávání přeprav
 • Vytváření profilů
 • Plánování budoucích přeprav prostřednictvím již vytvořených vzorových přeprav
 • Monitoring zásilek

Klíčové informace

 • uživatelské rozhraní upravené dle individuálních požadavků každého klienta a jeho zákazníků (zahrnuje monitoring a systém objednávek)
 • systém obsahuje interaktivní využívání kontaktů, založené na automatizovaném procesu výběru z vytvořené databáze
 • automatický tisk přepravních etiket obsahujících podrobné informace o přepravované zásilce - individuálně dle potřeby zákazníka
 • rychlé a snadné použití bez nutnosti instalace dodatečného softwaru
 • statistiky odeslaných zásilek zaručující přehlednost a dostupnost informací v aktuálním měsíci
 • zvýšení efektivity práce prostřednictvím redukce telefonické a emailové komunikace

Služby s přidanou hodnotou

Hladká spolupráce se svými partnery pro optimální tok informací

 • Urychluje procesy prostřednictvím snadné interakce a komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami
 • Důvěrné informace lze chránit implementací různých úrovní přístupu k datům podle rolí
 • Usnadňuje konzistentní sdílení dat napříč celou skupinou, čímž umožňuje efektivní rozhodování na základě kvalitních informací
 • Nahrazením manuálních procesů pracovními toky řízenými systémem zvyšuje efektivitu plánování a implementace a spolehlivost
 • Jednoduchá integrace všech stran zapojených do procesu zprostředkování a distribuce do systému KN Login