Export a import zboží po Brexitu?

Denně aktualizované informace k Brexitu přinášíme na stránkách britské pobočky Kuehne + Nagel.

Co je Brexit?

Článek 50 je plánem pro každou zemi, která chce ukončit členství v Evropské unii. Byl vytvořen jako součást Lisabonské smlouvy - tj. zákonné dohody, kterou podepsaly všechny státy EU v roce 2009. Před touto smlouvou neexistoval žádný formální mechanismus pro případ, že by nějaká země opustila EU. Podle instrukcí uvedených v článku 50 se Spojené království a Evropská unie nyní nacházejí ve dvouletém vyjednávacím období s cílem dohodnout se na podmínkách a důsledcích tzv. Brexitu.

Velká Británie se stane dne 30. 3.  2019 vůči Evropské Unii takzvanou třetí zemí. To znamená, že při dovozu zboží z Velké Británie bude potřeba vyřídit celní formality. V současné době se pracuje na Dohodě o odchodu, která by měla určit, jakým způsobem budou celní řízení mezi Británií a EU probíhat. Nejpravděpodobnější variantou je celní unie, nicméně ve hře je stále varianta „hard brexit“, kdy by se ze zboží hradila plná sazba cla, jako například u zboží z Asie. Bližší informace naleznete zde.

Co děláme pro zmírnění následků Brexitu my v Kühne + Nagel?

Společnost Kühne + Nagel se spojila s klíčovými odborníky ze všech oblastí, ve kterých podnikáme: letecká, námořní a pozemní přeprava, kontraktní logistika, celní odbavení zboží a dodržování zákonů, lidské zdroje, právní oblast a obchod. Cílem spojení a spolupráce s experty bylo vytvoření výboru, který bude řídit procesy v Kühne + Nagel v rámci Brexitu jak s našimi zákazníky, tak i uvnitř naší společnosti.

Mezinárodní tým, který vede společné diskuze s průmyslovými sektory, vládními orgány, státní správou a evropskými institucemi, se zaměřuje na podporu našich tří hlavních skupin:

  • Naši zákazníci: přiblížit jim znalost trhu a problematiku Brexitu prostřednictvím našich úzkých obchodních vztahů a tím jim i pomoci s procesy Brexitu; diskuzemi se snažíme s vedoucími pracovníky v oboru pomáhat s pochopením situace, která je zatím ne zcela jasná ze strany Velké Británie.
  • Naši kolegové: informovat, podporovat, trénovat a řídit naše vlastní zaměstnance k problematice Brexitu.
  • Naši dodavatelé: pokračovat ve vytváření silného partnerství opřeného o vzájemně prospěšný pohled na pozitivní dopady Brexitu.